H.A. Brasz scriptieprijs

 

De H.A. Brasz scriptieprijs wordt jaarlijks toegekend aan de beste bestuurskundige scriptie van Nederland. De prijs bestaat uit een geldbedrag. De uitreiking geschiedt tijdens het jaarlijkse Landelijke Congres der Bestuurskunde (LCB). De prijs is vernoemd naar hoogleraar Henk Brasz (1923-2015) voor zijn verdiensten voor de bestuurskunde in Nederland. Prof. dr. Henk Brasz was emeritus hoogleraar bestuurskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam en een van de grondleggers van de bestuurskunde in Nederland. Bekijk het statuut van de prijs.

De jury heeft dit jaar 23 nominaties ontvangen, afkomstig van acht van de aangeschreven universiteiten. De lat ligt hoog: een scriptie moet met ten minste met een 8,5 zijn beoordeeld om te kunnen worden genomineerd. De belangrijkste criteria bij die beoordeling zijn: behandelt de scriptie een voor de bestuurskunde relevant onderwerp, is de probleemstelling origineel, is er sprake van een multidisciplinaire aanpak, van een deugdelijke argumentatie en van correct gebruik van theoretische inzichten? Daarnaast moet de methodologische kwaliteit (waaronder controleerbaarheid van dataverzameling en data-analyse) uitstekend zijn. En, uiteraard, moet aan het einde van de scriptie de probleemstelling worden beantwoord waarbij er kritisch gereflecteerd wordt op (de resultaten van) het onderzoek. Tot slot, de scriptie moet voldoen aan eisen van leesbaarheid en correct taalgebruik.

 Op dinsdag 11 mei 2021 is de H.A.Brasz scriptieprijs van de Vereniging voor Bestuurskunde uitgereikt aan: 

Esther Nieuwenhuizen 

voor haar scriptie “Artificiële intelligentie, is dat wel te vertrouwen? Een experimentele studie naar het effect van uitleg over beslissingen van het intelligente aangiftesysteem van de politie op het vertrouwen van burgers in deze beslissingen”.

Zij is afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht en werd begeleid door dr. Stephan Grimmelikhuijsen en Machiel van der Heijden en vanuit de Nationale Politie door Carlos Soares. 

De uitreiking vond plaats tijdens het digitale Landelijk Congres der Bestuurskunde door dr. Shirley Kempeneer (juryvoorzitter). 

De afgelopen jaren waren dit de prijswinnaars. 

 Uitreiking van de H.A. Brasz scriptieprijs 2020 

JURY H.A. BRASZ PRIJS (2020)

 

De jury bestaat uit de volgende personen:

  • Bert Marseille (Rijksuniversiteit Groningen)
  • Veronica Junjan (Universiteit Twente)
  • Pieter Zwaan (Radboud Universiteit Nijmegen)
  • Scott Douglas (Universiteit Utrecht)
  • André van Montfort (Vrije Universiteit Amsterdam)
  • Rik de Ruiter (Universiteit Leiden)
  • Mark de Bruijne (TU Delft)
  • Brenda Vermeeren (Erasmus Universiteit Rotterdam)
  • Christine Neuhold (Universiteit van Maastricht)
  • Linze Schaap, voorzitter (Tilburg University)
s2Member®