Begin 2023 gaan twaalf regionale kennisnetwerken aan de slag met een relevant onderwijsvraagstuk in hun regio. Tegelijk wil het NRO laten onderzoeken hoe die kennisnetwerken in dit opzicht functioneren: wie neemt bijvoorbeeld deel aan de netwerken, en wat leveren ze...

Lees meer