Maxime Dekkers wint H.A. Brasz scriptieprijs 2019

door | 30 okt 2020 | Nieuws, Prijzen VvB

De Brasz scriptieprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de beste scriptie van een masteropleiding Bestuurskunde. De Vereniging voor Bestuurskunde (VB) heeft daarvoor een jury ingesteld met vertegenwoordigers van negen universiteiten, onder voorzitterschap van Brenda Vermeeren. De prijs is vernoemd naar hoogleraar Henk Brasz (1923-2015) voor zijn verdiensten voor de bestuurskunde in Nederland. Prof. dr. Henk Brasz was hoogleraar bestuurskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam en een van de grondleggers van de bestuurskunde in Nederland. 

De jury heeft dit jaar 23 nominaties ontvangen, afkomstig van acht van de aangeschreven universiteiten. De lat ligt hoog: een scriptie moet met ten minste met een 8,5 zijn beoordeeld om te kunnen worden genomineerd. De belangrijkste criteria bij die beoordeling zijn: behandelt de scriptie een voor de bestuurskunde relevant onderwerp, is de probleemstelling origineel, is er sprake van een multidisciplinaire aanpak, van een deugdelijke argumentatie en van correct gebruik van theoretische inzichten? Daarnaast moet de methodologische kwaliteit (waaronder controleerbaarheid van dataverzameling en data-analyse) uitstekend zijn. En, uiteraard, moet aan het einde van de scriptie de probleemstelling worden beantwoord waarbij er kritisch gereflecteerd wordt op (de resultaten van) het onderzoek. Tot slot, de scriptie moet voldoen aan eisen van leesbaarheid en correct taalgebruik.

Donderdag 29 oktober heeft de Vereniging voor Bestuurskunde na afloop van de jaarlijkse Van Slingelandtlezing – digitaal uitgezonden vanuit het Provinciehuis Noord-Brabant – de winnaar bekend gemaakt van de H.A. Brasz scriptieprijs. De winnaar is 

Maxime Dekkers, voor haar scriptie “Frontline Boundary Spanners: How Frontline Boundary Spanners create common ground between citizens, social services, policy makers and other relevant stakeholders in complex social policy settings”.

Maxime Dekkers heeft onderzocht hoe ‘frontline boundary spanners’ ofwel verbinders op het frontlinieniveau van cliënten, waarvan er de laatste jaren in Nederland steeds meer komen (denk aan een integratie officier, gezinsmanager en wijkagent), het voor elkaar boksen om raakvlakken te creëren tussen de vele verschillende actoren waarmee zij te maken hebben. Maxime heeft een conceptueel raamwerk ontwikkeld dat is gebaseerd op interviews met boundary spanners. Vervolgens heeft zij laten zien hoe dit in de praktijk kan worden toegepast in een case study over Rode Loper Coaching; een integraal persoonsgericht programma geïnitieerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Doel van het project is preventie; jongeren die risico lopen om in de criminaliteit te geraken, worden geholpen bij de aanpak van persoonlijke problemen. Dit wordt gedaan door de jongere te verbinden aan een coach (een frontline boundary spanner) die hem of haar door het doolhof van beleid, (overheids-) systemen en loketten helpt en op die manier problemen, zoals rond schulden, scholing of werk zo effectief mogelijk aanpakt. 

Deze scriptie heeft volgens de jury zowel maatschappelijk als theoretisch een hoge relevantie. 

Een relevant, vernieuwend en gedegen uitgevoerd onderzoek dat volgens de jury ook bijzonder mooie en heldere visualisaties bevat.   

Maxime Dekkers is afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht, USBO, bij Paul ’t Hart en Joannah Luetjens.

De uitreiking van de H.A. Brasz scriptieprijs

s2Member®