Privacyverklaring

 De Vereniging voor Bestuurskunde vindt privacy belangrijk. Daarom gaan wij secuur en voorzichtig om met de persoonsgegevens die wij van u als lid van de Vereniging voor Bestuurskunde of als bezoeker van onze website of activiteiten ontvangen. Op deze pagina vindt u uitleg over de reden(en) waarom de Vereniging voor Bestuurskunde persoonsgegevens gebruikt en is vermeld hoe wij met deze gegevens omgaan. Heeft uw vragen naar aanleiding van de informatie op deze pagina of u andere vragen heeft omtrent de verwerking en opslag van uw gegevens door de Vereniging voor Bestuurskunde? Dan kan u mailen naar website@bestuurskunde.nl

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

De Vereniging voor Bestuurskunde kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van de Vereniging voor Bestuurskunde, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan de Vereniging voor Bestuurskunde verstrekt. De Vereniging voor Bestuurskunde kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

 

Waarom de Vereniging voor Bestuurskunde deze gegevens gebruikt.

De Vereniging voor Bestuurskunde verwerkt uw persoonsgegevens om om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen voor activiteiten van de Vereniging voor Bestuurskunde.

 

Hoe lang worden uw gegevens bewaart?

De Vereniging voor Bestuurskunde bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen met anderen

De Vereniging voor Bestuurskunde verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen website bezoek

Op de website van de Vereniging voor Bestuurskunde worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De Vereniging voor Bestuurskunde gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Google Analytics

De Vereniging voor Bestuurskunde maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan de Vereniging voor Bestuurskunde te kunnen verstrekken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De Vereniging voor Bestuurskunde heeft hier geen invloed op.

Vereniging voor Bestuurskunde heeft Google geen toestemming gegeven om via de Vereniging voor Bestuurskunde verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar website@bestuurskunde.nl. De Vereniging voor Bestuurskunde zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiligen

De Vereniging voor Bestuurskunde neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van de Vereniging voor Bestuurskunde maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de Vereniging voor Bestuurskunde verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met de VB via website@bestuurskunde.nl.

 

Leden

Leden van de Vereniging voor Bestuurskunde hebben in een overeenkomst hun gegevens aan de Vereniging voor Bestuurskunde versterkt. Deze gegevens zijn de volgende:

- Naam (voornaam en achternaam)
- Geslacht
- Adres
- Telefoonnummer
- Organisatie waar u werkzaam bent
- Rekeningnummer
- Eventueel studentennummer

Deze gegevens worden gebruikt om om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen voor activiteiten van de Vereniging voor Bestuurskunde, u uit te nodigen voor vergaderingen en om uw lidmaatschapsgeld af te schrijven. Indien u uw lidmaatschap opzegt zullen deze gegevens worden vernietigd.

s2Member®