Opinie & debat

Duiding van politiek-bestuurlijke ontwikkelingen

De Vereniging voor Bestuurskunde werkt in nauwe samenwerking met de wetenschap en organisaties. Samen met onze strategische partners de NSOB, PBLQ, Nautus, en VNG-risicobeheer werken we aan een versterking van kennisuitwisseling, debat en verbinding in de bestuurskunde.

Boek Maatschappelijke Bestuurskunde

Boek Maatschappelijke Bestuurskunde

Het vakgebied bestuurskunde heeft zich de afgelopen jaren bewezen. Via opleidings- en onderzoeksprogramma’s, academische netwerken, internationale verbanden, publicaties, symposia en prijzen wordt gewerkt aan de versterking van het openbaar bestuur. Door de jaren heen...

Lees meer
Van Slingelandt-lezing 2021

Van Slingelandt-lezing 2021

Nieuwe bestuurscultuur begint bij herijking van het sociaal contractdoor prof.dr. Kim Putters De laatste tijd wordt veel gesproken over het belang van een ‘nieuwe bestuurscultuur’ met meer ‘openheid’ en ‘verbinding met de samenleving’. Waarom lukt dit zo moeizaam? En...

Lees meer
s2Member®