VB Brasz scriptieprijs 2022 uitgereikt op 15 mei 2023 uitgereikt aan Melanie Mackay

door | 26 mei 2023 | Nieuws, Prijzen VvB

De winnaar van de H.A. Brasz scriptieprijs van de Vereniging voor Bestuurskunde 2022 is Melanie Mackay voor haar scriptie “Trust repair strategies in public-private partnerships and their potential for success: A qualitative research project informed by a case study of the Kromhoutkazerne in Utrecht”. Zij is afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en werd begeleid door Jasper Eshuis. 

Melanie Mackay heeft onderzocht hoe vertrouwen hersteld kan worden in Publiek Private Samenwerkingen (PPS). Dit is een belangrijk thema, gezien het grootschalig falen van veel PPS, waarop ook veel maatschappelijke kritiek gericht is. Wanneer de publieke sector taken uitbesteed aan private partijen, loopt het vaak mis, met veel wederzijdse frustratie als gevolg en de belastingbetaler die voor de kosten mag opdraaien. Vertrouwen, en met name het herstel van vertrouwen tussen de partijen, is daarom van groot belang bij PPS. 

Waar Melanie Mackay bij uitstek in slaagt, is het opbouwen van een coherent theoretisch kader dat een hoge mate van abstract denken blootlegt. Verschillende theorieën worden niet enkel besproken, maar ook daadwerkelijk gekoppeld in een overzichtelijk raamwerk van ‘trust repair strategies’. Deze strategieën worden verder geëxploreerd aan de hand van een case study van een PPS in Utrecht en een bredere stakeholder-analyse over verscheidene PPS projecten heen. De resultaten worden uitstekend beschreven, met gebruik van rake citaten en heldere visualisaties. Met haar onderzoek slaagt Melanie erin om verschillende strategieën van en condities voor vertrouwensherstel te identificeren en evalueren; en een geüpdatete theoretisch raamwerk te creëren. Melanie dicht met haar onderzoek niet enkel verschillende lacunes in de wetenschappelijke literatuur, maar biedt ook een praktische meerwaarde met haar onderzoek, door het aanreiken van concrete richtlijnen voor actoren betrokken in PPS. Dit onderzoek is erg belangrijk voor de bestuurskunde, waar Melanie het belang van vertrouwen, en de mogelijkheden voor herstel van gebroken vertrouwen, tussen actoren en organisaties aantoont; in PPS maar wellicht ook daarbuiten. 

s2Member®