Over de Vereniging voor Bestuurskunde

Binnen de Vereniging voor Bestuurskunde (VB) komen bestuurswetenschap en bestuurspraktijk samen. We helpen u op de hoogte te blijven van actuele bestuurskundige kennis en inzichten en bieden bestuurskundestudenten en jonge professionals inspiratie en netwerkkansen. We nodigen onderzoekers uit om hun kennis op een toegankelijke manier te ontsluiten en erover in gesprek te gaan.

De VB organiseert congressen, lezingen en debatbijeenkomsten die je helpen actuele ontwikkelingen in een breder kader te plaatsen, en je een platform geven voor interessante ontmoetingen en netwerkvorming.

De VB is in 1973 opgericht en heeft zich in al die jaren bewezen als brug tussen de praktijk van, het onderwijs over en het onderzoek naar het openbaar bestuur. Wij signaleren trends, bespreken nieuwe publicaties en entameren debat via onze sociale mediasites. Wij eren excellente beoefenaren van het vakgebied, van jong tot oud.

 

Jaarlijks organiseren we:

\

Dag van de Denktanks

waarop kennisinstituten en beleidsmakers met elkaar in contact treden

\

De Van Slingelandtlezing

in de vergaderzaal van de Eerste Kamer, waarop een coryfee uit het Nederlandse openbaar bestuur diens visie op een groot en actueel bestuursvraagstuk uiteenzet

Samenwerkingen

Door creatieve partnerschappen met zusterverenigingen, overheidsorganisaties en uitgevers bevordert de VB de uitwisseling tussen wetenschap en praktijk. Wij geven het tijdschrift Bestuurskunde uit en hebben een netwerk van correspondenten uit de academische bestuurskunde die ‘cutting edge’ onderzoek uit binnen- en buitenland ontsluit. De VB is daarnaast ook partner in ‘Platform O’, het nieuwe digitale platform voor en over openbaar bestuur.

Omvang vereniging

De VB heeft momenteel meer dan 700 individuele en enkele tientallen institutionele leden, plus een groot netwerk van mensen die losse activiteiten bezoeken en ons volgen op sociale media. We zijn actiever dan ooit. In 2015 werden er een recordaantal activiteiten georganiseerd en op die grotere voet gaan we door.

Kringen

Waterkring

Het Nederlandse waterbeheer is gebaseerd op een groot vertrouwen in de maakbaarheid en beheersbaarheid van het watersysteem.We voeren de regie met behulp van technologie, modellen en onzekerheidsreductie. Maar is het watersysteem daadwerkelijk op deze manier te sturen?

Kring Noord

Doelstelling van VB Noord is het uitwisselen van kennis en ervaring op het terrein van de bestuurskunde, tussen praktijkbeoefenaren onderling en tussen de praktijk en de academie, en het bevorderen van de toestroom van (jonge) bestuurskundigen.

Kring Brabant

Kring Brabant gaat in op het stedelijk en provinciaal bestuur en staat stil bij de vraagstukken die in het Brabantse openbaar bestuur spelen.

Kring Utrecht

Kring Utrecht heeft tot doel om jong talent (studenten en starters) klaar te stomen voor of verder te brengen op de arbeidsmarkt en ze kennis te laten maken met mensen en werkvelden uit de praktijk van het publiek bestuur.

s2Member®