In Memoriam Prof. mr. dr. Ig Snellen

In Memoriam Prof. mr. dr. Ig Snellen

Altijd komt het bericht van overlijden met groot verdriet. Ig Snellen was al geruime tijd ziek. Zijn familie laat ons weten dat de droefenis vergezeld gaat van berusting: het is goed zo. Met Ig Snellen gaat een wetenschapper heen die voor veel bestuurskundigen grote...
In Memoriam Prof. mr. dr. Ig Snellen

In memoriam Lieke Kersten

Onlangs bereikte ons het bericht dat ons erelid mevrouw Lieke Kersten enkele maanden geleden (14 juli 2017) is overleden. Gerard en Lieke Kersten vervulden kort na de oprichting, namelijk vanaf 1977, voor een periode van tien jaar het secretariaat van de Vereniging...
s2Member®