Reuring!Café: The startup way of working

De Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) kondigt in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de 93ste editie van Reuring!Café aan:

The startup way of working

Deze avond zal een inhoudelijke discussie bevatten met een aantal erg interessante bankgasten.

Het publieke domein verandert en vraagstukken als klimaatverandering, migratie en digitalisering brengen nieuwe uitdagingen met zich mee. Uitdagingen die zich veelal kenmerken door de onzekere omstandigheden waarin ze zich voordoen. Is de ‘traditionele’ overheid nog wel wendbaar genoeg om met die veranderingen om te gaan? Werkt een ‘klassieke aanpak’, die zich kenmerkt door projecten over een langere termijn? Of is er andere, meer flexibele werkwijze nodig; een startup way of working?

Startups werken in snelheid, reageren op vernieuwingen, experimenteren, falen, leren en stellen de klant centraal. Wat kan de overheid hiervan leren? Hoe blijft zij voldoende flexibel en open om in een veranderende wereld een bijdrage te blijven leveren? Deze en andere vragen staan centraal in deze editie van Reuring!Café.

Reuring!Café richt zich op het informeel samenbrengen van ambtenaren, betrokken burgers, mensen uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Tijdens deze editie pakken we uit met een mooie entourage, een goede borrel en aansluitend een heerlijke Indische rijsttafel. Ook ditmaal verzorgt de huisband van het ministerie van Algemene Zaken, de ‘Wizards of AZ’ de muziek. Mark Frequin, directeur-generaal Mobiliteit bij het ministerie van IenW en voorzitter van de VOM, is onze debatleider.

De bankgasten van dit Reuring!Café zijn:

  • Ton Jonker, CIO bij de provincie Zuid-Holland
  • Matthijs Goense, innovation designer bij Novum bij de Sociale Verzekeringsbank
  • Daria Nepriakhina, founder van IdeaHackers
  • Myrthe Hooijman, teamleider Regio’s en Overheden bij StartupDelta

Meld je nu aan!

Datum: Woensdag 29-05-2019
Locatie: De Glazen Zaal, Den Haag
Inloop vanaf 16.30 uur, start 17.00 uur
Indische rijsttafel na afloop!

s2Member®