Nieuws

In Memoriam Prof. mr. dr. Ig Snellen

In Memoriam Prof. mr. dr. Ig Snellen

Altijd komt het bericht van overlijden met groot verdriet. Ig Snellen was al geruime tijd ziek. Met Ig Snellen gaat een wetenschapper heen die voor veel bestuurskundigen grote betekenis heeft: als docent, als onderzoeker, als promotor.

Lees meer
Investeer in lokale samenleving en politici voor een betere lokale democratie

Investeer in lokale samenleving en politici voor een betere lokale democratie

Grootschalige structuuringrepen zijn niet noodzakelijk om veel problemen van de lokale democratie op te lossen. In plaats daarvan dient men veel meer te investeren in de lokale samenleving en het (beter) functioneren van landelijke en lokale politici, aldus bestuurskundige Julien van Ostaaijen in zijn nieuwe boek ‘Tussen eerste overheid en tweederangsdemocratie.

Lees meer
Vooraankondiging Van Slingelandt-lezing

Vooraankondiging Van Slingelandt-lezing

Donderdag 1 november om 16.30 uur zal de jaarlijkse Van Slingelandtlezing in de plenaire zaal van de Eerste Kamer plaatsvinden. Dit jaar zal de lezing verzorgd worden door prof.dr. Pauline Meurs.

Lees meer