Plein 7

Plein 7 biedt een bestuurskundig perspectief op (inter)nationale politieke en bestuurlijke ontwikkelingen. We brengen inzichten uit de wetenschap naar de politiek-bestuurlijke praktijk. Daarbij gaan we zowel in op de actualiteit, maar we kijken ook verder door te reflecteren op grotere governance vraagstukken en beleidskwesties.

Met Plein 7 willen we niet zomaar een uitwisseling tussen wetenschap en praktijk realiseren. We willen juist de meerwaarde laten zien om dit met meerdere wetenschappers gezamenlijk te doen. Zoals de functie van een plein van oudsher was en nog altijd is: ontmoeting en uitwisseling in het openbaar. Het getal 7 weerspiegelt afwisselend ‘verbond’,  ‘eenheid’,  ‘reflectie’ en ‘geheel’ in diverse levensbeschouwing en filosofieën. Door dit gezamenlijk te doen en onze expertises naast elkaar te zetten, stimuleren we inspirerende blikwisselingen en nieuwe inzichten.  En niemand kan het nut hiervan beter typeren dan Albert Einstein: We can’t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them. Voor het reilen en zeilen van het openbaar bestuur leveren we met dit blog daar graag aan bijdrage aan. Tot ziens op Plein 7!

 

Een prima wijntje

Een prima wijntje

Goede wijn hoeft geen lekkere wijn te zijn, zegt mijn vriend stellig. We zitten in een wijnbar. Hij met een sauvignon blanc en ik een pinot gris. Van zijn wijn heb ik net een slok genomen, ik vind hem te uitgesproken. ‘Maar, dat neemt niet weg dat het hele góede wijn is. Zoals een lekkere wijn niet per se goede wijn hoeft te zijn,’.

Lees meer

Maak kennis met de bloggers van Plein 7

Caelesta Braun

Caelesta Braun

Caelesta Braun is als associate professor verbonden aan het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden. Haar expertise omvat belangenvertegenwoordiging, lobbying, effectief toezicht en beleidsbeïnvloeding. Ze richt zich in haar onderzoek hierbij zowel (inter)nationale als Europese toezichthouders als de invloed (inter)nationale belangenorganisaties. Meer informatie is te vinden via Universiteit Leiden.
Caspar van den Berg

Caspar van den Berg

Caspar van den Berg is als associate professor verbonden aan het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden. Zijn onderzoek gaat over de politisering en Europeanisering van het openbaar bestuur in internationaal-vergelijkend perspectief. Hij richt zich daarbij vooral op ministers, topambtenaren en hun directe werkomgeving. Meer informatie is te vinden via zijn website en via Universiteit Leiden.
Erna Ruijer

Erna Ruijer

Erna Ruijer is postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. Erna heeft communicatie- en pedagogische wetenshappen gestudeerd. Na enkele jaren als communicatieadviseur voor diverse overheidsorganisaties te hebben gewerkt, verrichtte Erna promotieonderzoek aan de Virginia Commonwealth University, Richmond, Virginia. Haar onderzoeksinteresses zijn: transparantie, open data, open overheid en overheidscommuncatie. Meer informatie is te vinden via Universiteit Utrecht.
Ruth Prins

Ruth Prins

Ruth Prins is bestuurskundige en werkzaam als universitair docent voor het Institute of Security and Global Affairs van de Universiteit Leiden. In 2014 promoveerde Ruth op een onderzoek naar de rol van burgemeesters bij veiligheidsvraagstukken. Ruth publiceerde onder meer over burgemeesters en veiligheid, policing in Europese metropolen, integraal veiligheidsbeleid en crisis management. Haar huidige onderzoeksactiviteiten beslaan de nationale politie, burgemeesters, bestuurlijke aanpak van georganiseerde misdaad en agenda setting voor lokaal veiligheidsbeleid. Daarnaast doceert Ruth bachelor- en mastervakken in Bestuurskunde en Crisis and Security Management. Meer informatie is te vinden via Universiteit Leiden.
Sjors Overman

Sjors Overman

Sjors is als onderzoeker verbonden aan de Universiteit Utrecht. Hij doet onderzoek naar de manier waarop overheidsmanagers hun gedrag aanpassen aan verantwoordingsmechanismes. Hij heeft een bijzondere interesse voor de managers van culturele organisaties zoals musea. Hiervoor schreef hij zijn proefschrift over de effecten van verzelfstandiging op onder andere performance, tevredenheid en verantwoording. Zijn proefschrift schreef hij aan de Radboud Universiteit. Meer informatie is te vinden op www.sjorsoverman.com.
Marcel Hanegraaff

Marcel Hanegraaff

Marcel Hanegraaff is universitair docent politieke wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn onderzoek richt zich met name op handels en klimaat politiek, met een bijzondere interesse in de rol van lobbyisten. Probeert op deze manier meerwaarde te leveren aan de effectiviteit van politieke besluitvorming en kennis te verspreiden in de samenleving omtrent politieke besluitvorming op lokaal en globaal niveau. Houdt van politiek (uiteraard!), alles wat met nieuwe technologie te maken heeft, dromen, en schrijven. Houdt niet van onoplosbare problemen, conservatisme, en pessimisme.
Nina van Loon

Nina van Loon

Nina is als assistant professor verbonden aan het departement Political Science van de Universiteit van Aarhus, Denemarken. In 2015 promoveerde ze op een onderzoek naar de rol van motivatie voor de publieke zaak van ambtenaren in prestaties. Op het moment onderzoekt ze de effecten van het veranderen van de governancestructuur van Deense ziekenhuizen op de houding en gedrag van medewerkers, bureaucratie, leerprocessen en prestaties. Ze richt zich in haar onderzoek op prestatiemanagement systemen en governance, en hoe deze systemen interacteren met de houding en gedrag van medewerkers in het publieke domein. Meer informatie vindt u op de website van de Universiteit van Aarhus en een korte clip over haar promotie is hier te bekijken.
Joris van der Voet

Joris van der Voet

Joris van der Voet is als assistant professor verbonden aan het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden. Zijn onderzoek is gericht op leiding geven aan leiderschap, bezuinigingsmanagement en de motivatie van medewerkers in publieke organisaties. Deze thema’s onderzoekt hij in de context van grootschalige veranderingen en hervormingen in het publieke domein. Meer informatie is beschikbaar via zijn website en de Universiteit Leiden.
s2Member®