Begin 2023 gaan twaalf regionale kennisnetwerken aan de slag met een relevant onderwijsvraagstuk in hun regio. Tegelijk wil het NRO laten onderzoeken hoe die kennisnetwerken in dit opzicht functioneren: wie neemt bijvoorbeeld deel aan de netwerken, en wat leveren ze op? En hoe kunnen deze netwerken een duurzamer karakter krijgen? De call voor dit flankerende onderzoek naar de kennisnetwerken is inmiddels gepubliceerd.

Voor het uitvoeren van dit onderzoek heeft het NRO een subsidie van maximaal € 550.000,- beschikbaar. Het onderzoek dient in 4,5 jaar te worden uitgevoerd. Partijen die willen meedingen, zijn verplicht om vóór 1 november 2022 om 14:00 uur een intentieverklaring te sturen. Aanvragen dienen vervolgens uiterlijk op donderdag 8 december 2022 om 14:00 uur binnen te zijn.

s2Member®