Het Landelijk Congres der Bestuurskunde (LCB) is het grootste Bestuurskundige evenement van Nederland georganiseerd door studenten. Al 21 jaar lang komen op dit congres studenten, young- professionals en wetenschappers samen om een actueel, bestuurskundig issue te bespreken. Door workshops en masterclasses wordt de koppeling gelegd tussen praktijk en theorie. Gerenommeerde sprekers, dit jaar onder andere Pieter Omtzigt en Dick Schoof, gaan dieper in op het thema. Bovendien krijgen de 250 deelnemers de mogelijkheid om een gesprek aan te knopen met bedrijven tijdens de netwerkcarrousel. Kortom, de plek om geïnteresseerden in de Bestuurskunde te ontmoeten. 

Op 10 mei 2022 zal het LCB in Den Haag plaatsvinden, om precies te zijn in Madurodam. Op deze dag kan je in contact komen met organisaties vanuit zowel het publieke als het private leven. Denk aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Gemeente Den Haag, PBLQ, DisGover, Becis Dior en meer! Allen zullen stil staan bij het thema: macht van de media. Hoewel de media altijd al een rol had binnen het politiek-bestuurlijke krachtenveld, is het met de komst van het internet echt een belangrijke speler geworden. Niet zo gek dat we het tegenwoordig ook wel de vijfde macht noemen. Tegelijkertijd heeft het openbaar bestuur nog geen idee hoe met de media om te gaan. 

De politiek en haar ambtenaren liggen onder een vergrootglas: de maatschappelijke vraagstukken waarover zij zich buigen worden steeds complexer, terwijl de tolerantie steeds kleiner en kritiek steeds groter lijkt te worden. De hedendaagse burger beschikt over veel sterkere, maar vooral ook toegankelijkere media dan vroeger. Enerzijds wordt beargumenteerd dat dit een eerlijkere en betere democratie teweeg heeft gebracht, anderzijds wordt gesteld dat er sprake is van beleid ontwikkelt op basis van emoties en de laatste trends. Hoe dan ook, de media heeft grote invloed op de politiek-bestuurlijke dynamiek. Maar hoe gaat het openbaar bestuur om met deze nieuwe dynamiek? Waar liggen de kansen en de valkuilen? De media geldt als waakhond, maar wie controleert de waakhond als hij vals is?

Kijk voor meer informatie en kaartjes op de site: https://lcb.nl/

s2Member®