De Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) organiseert op woensdag 20 april 2022 een conferentie, onder de titel: De kwestie verwarde personen en meer. Aanleiding is het boek van Bauke Koekkoek (winnaar SMV Publicatieprijs 2021e).

Bauke Koekkoek schetst in deze studie de hopeloze en uitzichtloze manier waarop met verwarde personen in de huidige maatschappij wordt omgegaan. De verantwoordelijkheid voor de aanpak is diffuus; er zijn meerdere instanties betrokken en de verantwoordelijkheden zijn niet duidelijk. Koekkoek doet verschillende suggesties om de aanpak van het vraagstuk rond verwarde personen te verbeteren.

Op dit  congres zal de relevantie van Koekkoeks benadering vanuit verschillende perspectieven (zorg, reclassering, lokaal beleid) verder worden verkend.

Sprekers zijn Ybo Buruma (lid Hoge Raad en voorzitter van de jury van de SMV- publicatieprijs), Johan Bac (directeur Reclassering Nederland) en Sharon Dijksma (burgemeester Utrecht).

Het congres vindt plaats op woensdag 20 april 2022, van 19.30 tot 22.00 uur in Den Haag (Haagse Campus van de Universiteit Leiden, Wijnhaven, Turfmarkt         99, zaal 2.02). De toegang is gratis.

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar:
Wilma Bosmans-Kruize
smv@maatschappijenveiligheid.nl
tel 06-29208538

s2Member®