Mede via de universiteit waar Marie-Louise Bemelmans-Videc lang werkte, de Radboud universiteit, bereikte ons het bericht* dat Marie-Louise op 29 augustus j.l. is overleden. Zij was de eerste vrouwelijke hoogleraar bestuurskunde van Nederland en jarenlang gezicht van de Nijmeegse opleiding. Vele vrouwen volgden sindsdien haar voorbeeld. 

Zij wordt herinnerd als een open, doortastende en integere collega, die altijd bereid was anderen te helpen. Haar bevlogenheid, waardigheid en toewijding aan de publieke zaak maakten haar een bron van inspiratie en rolmodel voor studenten bestuurskunde.

Zij studeerde sociologie aan de Rijksuniversiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 1984 promoveerde ze in de sociale wetenschappen. Ze was werkzaam als wetenschappelijk medewerker in de vakgroep van hoogleraar Van Braam in Leiden, alwaar zij samen met hem het befaamde Leerboek Bestuurskunde (de “Groene Bijbel”) vormgaf, jarenlang het standaardwerk voor Nederlandse opleidingen bestuurskunde. In 1989 trad ze als hoofd kwaliteitszorg en adviseur in dienst van de Algemene Rekenkamer. 

Van 1992 tot 2011 was ze hoogleraar bestuurskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ook was ze tijdens haar Nijmeegse periode Fulbright Scholar aan de Indiana University te Bloomington. Ze schreef verscheidene boeken over beleidsevaluatie en monitoring, en was dan ook een gerespecteerd lid van de European Evaluation Society. 

Bij de Eerste Kamerverkiezingen 1999 werd Bemelmans-Videc gekozen in de senaat voor het CDA, waarvan ze tot 2011 lid bleef. Ze hield zich bezig met Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken, Financiën en Europese Samenwerkingsorganisaties en was lid van het fractiebestuur. Vanuit haar positie in de Eerste Kamer werd ze afgevaardigde in de Raad van Europa, waarvoor zij de medaille Pro Merito Raad van Europa (2011) kreeg. Bij haar afscheid werd zij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau (2011). 

Tot aan haar pensioen was Marie Louise Bemelmans lid van de Vereniging voor Bestuurskunde (VB), wij zijn dankbaar voor haar bijdragen aan en visie op ons vakgebied Bestuurskunde.

*Met dank aan de Radboud universiteit, waar dit overlijdensbericht geplaatst is, en met dank aan Taco Brandsen, Michiel Herweijer en Arno Korsten voor hun herinneringen en aanvullingen.

s2Member®