Op 10 maart 2021 heeft het jaarlijkse symposium van studievereniging Sirius plaatsgevonden. Het thema van dit jaar was Generation NEXT! en stond geheel in het teken van kunstmatige intelligentie. Gedurende de dag is er een uitgebreid programma doorlopen waarbij verschillende toepassingen van kunstmatige intelligentie zijn uitgelicht en de impact ervan is besproken. Daarnaast zijn deze toepassingen ook vanuit ethisch perspectief geëvalueerd. Dit alles is uitgevoerd in samenwerking met experts op de besproken vakgebieden.

’s Ochtends hebben er lezingen plaatsgevonden van Jim Stolze, Jojanneke Drogt, Sage Cammers-Goodwin en Sophie Kuijt. Jim Stolze is een bekende naam in de wereld van kunstmatige intelligentie en helpt bedrijven bij het implementeren van kunstmatige intelligentie in hun organisaties. Hij heeft de basisbeginselen van kunstmatige intelligentie uitgelegd tijdens het symposium. Jojanneke Drogt is onderdeel van een project van het UMC Utrecht dat onderzoek doet naar verantwoorde implementatie van kunstmatige intelligentie in de gezondheidszorg. Zij heeft verteld over de bevindingen van haar werkgroep. Sage Cammers-Goodwin is een PHD-kandidaat aan de UT en doet onderzoek naar de toepassing van Big Data in het dagelijks leven. Zij heeft uitgelegd hoe ieder mens elke dag te maken krijgt met Big Data en hoe de samenleving hier op ethische wijze mee om kan gaan. Sophie Kuijt is IT-architect en heeft uitgelegd hoe technologie en data het beste kunnen worden ontworpen en samengesteld om adoptie van technologie zo makkelijk mogelijk te maken. 

’s Middags hebben er workshops plaatsgevonden, waarin afgevaardigden van grote (tech-)bedrijven verschillende cases omtrent kunstmatige intelligentie hebben besproken met de deelnemers van het symposium. De bedrijven die meededen zijn: PWC, IBM, TNO en Gartner. De workshop van PWC ging over de rol als consultant binnen de gezondheidszorg, waarin ethiek een belangrijke rol speelt bij het aanbevelen van nieuwe technologieën. De workshop van IBM ging over het ontwikkelen van een Europese strategie voor het implementeren en reguleren van kunstmatige intelligentie binnen grote bedrijven. De workshop van TNO ging over de meerwaarde van kunstmatige intelligentie in de publieke sector. De laatste workshop, van Gartner, ging over het ontwerpen van een fictieve stad die volledig draait op kunstmatige intelligentie. 

Aan het einde van de dag heeft er een afsluitende publecture plaatsgevonden, welke is aangeboden door Vincent Koops. Hij werkt als senior data scientist voor RTL en is jurylid bij het AI Song Contest. Hij heeft verteld over het AI Song Contest: een songfestival waarbij muziek wordt ingestuurd die is gemaakt met behulp van kunstmatige intelligentie. Hij heeft verschillende muziekstukken laten horen en uitgelegd hoe deze muziekstukken worden gemaakt. 

Al met al zijn er veel verschillende kanten belicht van de wereld van kunstmatige intelligentie. Dit maakte het symposium tot een zeer leerzame en leuke dag voor alle deelnemende studenten.

s2Member®