Tijdens het Symposium 'De platform samenleving' had sv Perikles het genoegen om zowel van een aantal hoofdsprekers te genieten als van een aantal workshopgevers. Het Symposium had als insteek het verbreden van de perspectieven, van toekomstig bestuurskundigen, op het onderwerp ‘de platformsamenleving’. Voor tijdens en na de activiteit werden online polls gebruikt om de mening van de deelnemers te pijlen. De positieve houding die er tegenover de platform samenleving bestond, was aan het einde aanzienlijk minder aan het einde van de dag. Dit terwijl zeker niet alle sprekers en workshopgevers hier eenzelfde kijk op hadden. Hieronder volgt een overzicht van de sprekers en workshop gevers op het Symposium. 

Hoofdsprekers

Gea Craaienkamp, sinds 2019 werkzaam als SG bij het Ministerie van Defensie, die een lezing gaf over haar toekomst visie op defensie: veel meer digitalisering. Ze gaf hier mee een inkijkje hoe er vanuit defensie perspectief wordt gekeken naar de platformsamenleving. 

François Vis. François is al bijna 25 jaar werkzaam bij de overheid en is op dit moment Hoofd Adviseurs en Innovatie bij ICTU. ICTU is een onafhankelijke advies- en projectenorganisatie binnen de overheid die werkt aan een betere digitale overheid. François heeft in zijn lezing aandacht besteed aan hoe de digitalisering de publieke sector kan ondersteunen en kan ondermijnen zoals in de toeslagenaffaire. 

De derde hoofdspreker was Hans Spigt, voorzitter van Jeugdzorg Nederland met geruime bestuurlijke ervaring. Hij liet zijn licht schijnen over zijn ervaringen met het digitaliseren binnen jeugdzorg en hoe dat goede en fouten elementen heeft gebracht. 

Tot slot Manon den Dunnen, strategisch specialist op het gebied van digitalisering bij de politie. Manon schetste een beeld van hoe een gedigitaliseerde samenleving ook leidt tot digitale criminaliteit. Tijdens haar presentatie liet zij zien hoe deep fake, beeld en geluid, software werkt en hoe dat binnen no time iemand van ons na kan doen. Daarbij vertelde ze veel over de criminelen die dit soort software in het verleden hebben gebruikt en hoe wij minder risico kunnen lopen op dergelijke misdaad. 

Workshopgevers

René ten Bos heeft een filosofisch perspectief op de platformsamenleving gegeven. Dit deed hij met name door digitalisering van de overheid te en de rigiditeit die daar bij komt kijken te vergelijken met overmatige bureaucratie. Hij betoogde dat digitalisering tot meer bureaucratisering gaat leiden en wat de risico’s daar van zijn. 

Ingrid Hoofd, universitair docent Media and Preformance studies aan de universiteit van Utrecht, gaf haar perspectief op de effecten van digitalisering op activisme. Hierbij werd onder andere stil gestaan bij de Black-Lives-Matter beweging. 

Peter Kasbergen, medewerker van Public Cinema. Sprak vanuit zijn rol als onderdeel van een organisatie die zich bezig houdt met het maken van prikkelende beelden, over hoe je burgers bereikt via nieuwe media. 

Daarnaast nog workshops van Jola Boot, arbeidsrecht advocaat bij FNV over de effecten van de platformsamenleving op de arbeidsmarkt. Lucky Belder, die een workshop gaf over het ethisch gebruiken van data. Bart Karstens, onderzoeker bij het Rathenau Instituut, die een workshop gaf over digitalisering in het onderwijs en de stroomversnelling waar dit door COVID-19 in is gekomen. Mark Thiessen, voormalig online campagne medewerker van de VVD en ondernemer, met een workshop over het gebruik van digitale middelen voor campagne doeleinden. Coen van de Ven, onderzoeksjournalist bij de Groene Amsterdammer, met een workshop over de invloed van digitalisering op complottheorieën. En tot slot prof. dr. André Nijhof die een workshop gaf over de positieve rol die platformen kunnen spelen als zij hun maatschappelijke verantwoordelijkheid pakken. 

Hiermee kijkt Perikles terug op een zeer geslaagd Symposium, waarin veel verschillende perspectieven aan bod zijn gekomen. Studievereniging Perikles hoopt u allen bij het volgende Symposium weer fysiek te mogen verwelkomen. 

s2Member®