De Vereniging voor Bestuurskunde (VB) en VNG Risicobeheer worden strategische partners. De samenwerking is gericht op het uitwisselen van kennis en netwerken.

De VB wil ‘een toonaangevende en breed herkende organisatie uit de praktijk van het openbaar bestuur’ als VNG Risicobeheer aan zich binden. Dit past in het doel van de VB om innovatieve aanpakken van maatschappelijke vraagstukken te agenderen en eraan bij te dragen met wetenschappelijke kennis.

VNG Risicobeheer zoekt kansen om belangrijke onderwerpen zoals public valuemanagement, risicomanagement en scenarioplanning onder de aandacht te brengen van lokale bestuurders, managers en professionals. Daarnaast wil VNG Risicobeheer het netwerk Risico Platform Overheden (RPO) breder bekend maken.

Activiteiten

Voorzitter Mirko Noordegraaf van de VB en directeur Chris Ravensbergen van VNG Risicobeheer tekenden vandaag een samenwerkingsovereenkomst. De samenwerking wordt concreet door het gezamenlijk op touw zetten van bijeenkomsten, (virtuele) dialogen met bestuurders en betrokkenheid van VNG Risicobeheer bij activiteiten van de VB, zoals het Landelijk Congres der Bestuurskunde.

s2Member®