Vanaf 2021 organiseert de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) de Verkiezing Beste Overheidsinnovatie van het Jaar. Deze verkiezing zal jaarlijks afwisselend worden georganiseerd met de Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar. In samenwerking met verschillende partners wordt gezocht naar de meest toonaangevende innovaties binnen alle lagen van de overheid. De verkiezing heeft tot doel kennis uit te wisselen en ter inspiratie te dienen voor overheidsorganisaties en overheidsmedewerkers. Juryvoorzitter en burgemeester van Den Haag Jan van Zanen begeleidt de jury en de voorselectie commissie in hun zoektocht naar de beste overheidsinnovatie en zal de winnaar bekendmaken tijdens de uitreiking van de Overheidsawards in het najaar. 

Aan de uitreiking van deze nieuwe innovatieprijs gaat een uitgebreid selectieproces vooraf.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de VOM  hebben de Vereniging voor Bestuurskunde (VB) gevraagd om een leidraad op te stellen voor de beoordeling van beste Overheidsinnovatie van het jaar 2021. Het algemene doel van de verkiezing is om nadrukkelijk aandacht te geven aan (het belang van) innovaties binnen de publieke sector.

Wat is een overheidsinnovatie?

Een overheidsinnovatie heeft verschillende kenmerken. Voorbeelden van deze kenmerken zijn dat een succesvolle overheidsinnovatie heeft zich bewezen, gaat altijd over toegevoegde publieke waarde, wordt (h)erkend en ervaren door burgers op een zo direct mogelijke wijze en is een inspiratie voor anderen. 

Er is uit eerder genoemde samenwerking tussen de BZK, de VOM en VB een leidraad tot stand gekomen met drie prestatieclusters, waar verscheidene criteria aan gekoppeld zijn. Een verdere toelichting vindt u bij de dimensies van de overheidsinnovatie.

s2Member®