Op 5 februari 2021 is op 69-jarige leeftijd (dr. ir.) Carel van Eijkelenburg overleden. Carel was van 1999 tot 2003 voorzitter van de Vereniging voor Bestuurskunde en sinds 2005 lid van verdienste. Hij nam het stokje over van Uri Rosenthal, en gaf het in 2003 over aan Mark van Twist. Carel heeft met de toenmalige VB-vice-voorzitter Paul Frissen een grote  bijdrage geleverd aan de dynamisering, verjonging en uitstraling van de VB. Carel en Paul deelden een ‘joie de vivre’, uitdrukkelijk gekoppeld aan ‘de publieke zaak’, en uiteindelijk ook ten voordele van de VB.

Zo werd de communicatie tussen de leden en het bestuur van de VB gemoderniseerd, onder meer door een drastische vernieuwing van de VB-website, en de introductie – in september 2000 ‒ van ‘Virtueel Bestuur’, het digitale snelschrift van de VB. Carel maakte daarbij gebruik van zijn uitgebreide netwerk en grote bestuurlijke ervaring, zowel binnen het openbaar bestuur (bijvoorbeeld als hoofddirecteur van de Informatie Beheer Groep, het huidige DUO), als daarbuiten, als algemeen directeur van het Bedrijfspensioenfonds voor de Metaal en Technische Bedrijfstakken. Ook in zijn latere functies, met name die van voorzitter van de Raad van Bestuur van BNG Bank (2008 – 2018), heeft Carel de VB op allerlei manieren ondersteund.

De dynamisering van de VB, ingezet door het ‘VB-Manifest’, culmineerde in 2004 in het eerste ‘Festival der Bestuurskunde’, in de iconische Van Nelle-fabriek in Rotterdam. Voordien waren VB-congressen in de regel vrij saaie – maar overigens ook wel gezellige ‒ tweedaagse evenementen in ‘De Blije Werelt’ in Lunteren. Het eerste ‘Festival der Bestuurskunde’ in 2004 werd een spetterend evenement met ruim 500 Festivalgangers.

Van harte gesteund door Paul Frissen bracht Carel het thema ‘ICT en overheid’ nadrukkelijk voor het voetlicht. Zo was Carel dagvoorzitter van het groots (met het ministerie van BZK) opgezette VB-Najaarscongres ‘ICT en Overheid’ op 18 oktober 2001 in het Nederlands Congrescentrum in Den Haag.

Carel – in 1980 gepromoveerd als bioloog ‒ had een brede interesse, niet alleen in mensen maar ook in cultuur. Zo was hij een drijvende kracht achter het BNG-Cultuurfonds en was hij voorzitter van het bestuur van het Willem Frederik Hermans-fonds. Die brede belangstelling heeft de VB vernieuwd en verder gebracht.

We zullen Carel missen, als mens, als denker, en als inspirerende vernieuwer van onze vereniging.

Pieter de Jong, oud-VB-secretaris en lid van verdienste 

s2Member®