An international conference on generating evidence and data
for improved policymaking

15 - 18 December 2020
Leiden Universiteit, Campus Den Haag

Met trots kondigt ScienceWorks de nieuwste editie van het kennis en beleid congres aan: Evidence for Policymakers, een internationaal georiënteerd congres georganiseerd in samenwerking met Leiden Universiteit en met betrokkenheid van zeven ministeries. Dit congres zal in hybride vorm plaatvinden, hierbij is zowel fysieke als virtuele participatie mogelijk. 

Tijdens het congres zal worden ingegaan op het gebruik van zowel evidence als data, dit ten behoeve van beter onderbouwd beleid. De doelstelling van het congres komt voornamelijk neer op:

  • Hoe kunnen we beleid effectiever en transparanter maken door het beter delen van kennis?
  • Hoe kunnen we data en onderzoeksuitkomsten toegankelijker maken voor beleidstoepassing?

Gedurende het congres komen er diverse vraagstukken aan bod, die van invloed zijn op ons vermogen om de ontwikkeling en het praktische gebruik van bewijs voor beleidsmakers te verbeteren. U kunt hierbij denken aan de volgende onderwerpen:

  • De correlatie tussen bewijs en effectievere beleidsvorming
  • Gebruik maken van bewijsmateriaal voor politici en parlementen
  • Verbeteren van de bruikbaarheid van onderzoek van universiteiten en andere kennisinstellingen
  • Gestructureerde data voor beleidsmakers en onderzoekers
  • Effectief gebruik van algoritmen voor beleidsmakers
  • RCT's om methoden voor nudging te ontwikkelen
  • Onderzoeksmateriaal toepassen op maatschappelijke uitdagingen

Het volledige programma en het registratieformulier kunt u vinden op onze website. Wij hopen u te mogen verwelkomen op het congres! 

Leden van de Vereniging voor Bestuurskunde ontvangen een registratiekorting van €55,- bij fysieke participatie (Nog slechts enkele plekken te vergeven). De registratiekorting voor virtuele participatie is €45,-. Deze opties zijn te vinden op het online registratieformulier! 

s2Member®