Nieuwe prijs voor wetenschappers: aanstelling voor drie jaar onderzoek

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en Instituut Gak hebben een nieuwe prijs in het leven geroepen: de Instituut Gak-KNAW Award. Talentvolle jonge onderzoekers kunnen daarmee een contract voor drie jaar krijgen om als postdoc baanbrekend onderzoek te doen op het gebied van sociale zekerheid en arbeidsmarkt. Dat onderzoek vindt plaats aan een KNAW-instituut. Doorgaans is dit het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut, dat gespecialiseerd is in demografische vraagstukken.
Meer inzicht in arbeidsmarkt en sociale zekerheid
Met deze nieuwe award willen beide organisaties jong talent kansen bieden en maatschappelijke vraagstukken op het terrein van sociale zekerheid en arbeidsmarkt helpen oplossen. Daarom is de prijs bedoeld voor postdocs met die specialisatie. Hun onderzoek dient verband te hebben met het werkgebied van Instituut Gak en de onderzoeksagenda van het KNAW-gastinstituut, bijvoorbeeld door samenwerking met onderzoekers van het gastinstituut.
Aanvragen en voorwaarden
De onderzoeker is in het jaar van nominatie niet langer dan vijf jaar daarvoor gepromoveerd en heeft een aanstelling aan een Nederlandse universiteit of Nederlands onderzoeksinstituut. Verder is de onderzoeker de Nederlandse taal machtig.
Onderzoekers die geïnteresseerd zijn in de award, kunnen verdere informatie en documenten vinden op de website van de KNAW. Indienen kan tot en met 15 juli 2019. Aanvragers dienen vooraf contact op te nemen met het KNAW-instituut om af te stemmen of hun voorstel daar past en om een inbeddingsgarantie aan te vragen.
Over de KNAW
De KNAW is het forum, de stem en het geweten van de wetenschap in Nederland. Haar instituten behoren met hun onderzoek en hun collecties tot de (inter)nationale top. Aan de basis van al haar activiteiten ligt de overtuiging dat kennis en creativiteit de belangrijkste grondstoffen zijn voor welzijn en welvaart.
Over Instituut Gak
Instituut Gak wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de sociale zekerheid en arbeidsmarkt in Nederland door het investeren in maatschappelijke projecten, onderzoek en leerstoelen.
s2Member®