Civil leadership harnessing the disruptive power of citizens

Het nieuwe boek van Dr. Steven P.M. de Waal is uit. Het is eind november verschenen op Amazon.com en in verschillende boekwinkels wereldwijd. Het boek biedt een strategische analyse van hoe de technologie die markten heeft ontwricht, ook leidt tot een nieuwe en groeiende macht van burgers, en tegelijkertijd een ontwrichtende werking heeft op politiek en publieke dienstverlening.

Deze revolutie maakt een nieuw soort leiderschap noodzakelijk: maatschappelijk leiderschap, leiderschap van ‘one of us, citizens’, gebaseerd op burgerschapswaarden en de publieke zaak in plaats van de standaard managementtechnieken in veel publieke- en privé-sectoren en managementtrainingen. Het is het enig soort leiderschap dat kan overleven en opnieuw gezag kan veroveren in de nieuwe publieke arena die, veel meer dan in het verleden, wordt geregeerd door burgers, burger-oriëntatie en burger zelforganisatie.

De titel: ‘Civil Leadership as the Future of Leadership. Harnessing the disruptive power of citizens

Onze samenleving, instituten en sociaal weefsel bevinden zich in het beginstadium van de derde revolutie van de mensheid, in dit boek Digital Civil Revolution genoemd. Disruptie vindt niet alleen in de markt plaats. Dezelfde technologieën die dat veroorzaken en voeden, geven burgers meer kennis en informatie, meer publieke en politieke invloed, een werktuig om zich te organiseren en zo politiek, democratie en publieke diensten aan te tasten en zelfs te ondermijnen. Dit transformeert het medialandschap, de publieke opinie, het politiek debat, en de rol van de staat tegenover burgers. Met gebruik van vele voorbeelden van over de hele wereld, onderzoekt, analyseert en definieert dit boek deze revolutie, haar impact, onderliggende technologieën en trends, alsmede het speciale soort maatschappelijk leiderschap dat nodig is om deze nieuwe burgermacht die het publieke domein al aan het verstoren is, te beheersen.

Steven P.M. de Waal, PhD, is een strategisch consultant, ondernemer en voorzitter van vele Raden van Toezicht. De boeken van Dr. de Waal gaan vooral over strategisch denken, praktische wijsheden voor bestuurders en maatschappelijk ondernemerschap. Hij was oprichter van een van de eerste denktanks in Nederland, Public SPACE (www.publicspace.nl), gericht op de ontwikkeling van Strategies for Public And Civil Entrepreneurs (S.P.A.C.E.) ter bevordering van actief burgerschap en maatschappelijk ondernemerschap in de publieke sector.

s2Member®