Lunchsessie: Voorbij de eeuw van bureaucratie: werken en organiseren vanuit de opgave

 

Datum: 14 september 2018
Tijdstip: 11.45 – 14.00 uur
Locatie: Ministerie van Justitie en Veiligheid

LET OP: De zaal is vol, aanmelden is helaas niet meer mogelijk.

Verwarde personen, schuldenproblematiek, cybercrime, huiselijk geweld, mensenhandel en ondermijning: zomaar een greep uit de opgaven waar het ministerie van JenV zich op dit moment voor gesteld ziet staan. Stuk voor stuk netelige kwesties, waarvoor geen simpele oplossingen voorhanden zijn en die bovendien niet alleen op het departement JenV spelen. Elk ministerie kampt met vergelijkbare opgaven, die vooral met elkaar gemeen hebben dat ze om een passende aanpak vragen die recht doet aan de complexiteit ervan. In het verlengde daarvan ligt een passende manier van werken. Het besef dat oplossingen vermoedelijk niet vanuit een geïsoleerde toren in Den Haag gaan komen is lang geleden al ingedaald en de meeste ambtenaren weten hun weg naar relevante netwerkpartners zowel binnen als buiten de overheid dan ook wel te vinden. Toch blijft de vraag: werken vanuit de opgave, hoe doe je dat eigenlijk? En hoe ziet organiseren rond de opgave er uit?

Op 14 september organiseert de Vereniging voor Bestuurskunde samen met het ministerie van JenV een lunchsessie waarin Jan Herman de Baas, provinciesecretaris van de provincie Utrecht, ingaat op de betekenis van opgavegericht werken voor het openbaar bestuur. Aan de hand van zijn recent verschenen boek Voorbij de eeuw van bureaucratie gaat de auteur in gesprek met Secretaris-Generaal van JenV Siebe Riedstra, prof. dr. Martijn van der Steen en ervaringsdeskundigen van JenV over werken vanuit de opgave – en de consequenties daarvoor voor de traditionele bureaucratie zoals we die kennen. In het tweede deel van de bijeenkomst is het gesprek open voor iedereen en hebben we een plenaire gedachtewisseling over werken en organiseren vanuit de opgave.

Voorbij de eeuw van bureaucratie beschrijft een kanteling in het werken van de overheid: deze treedt steeds meer op als partner in netwerken, werkt opgavegericht en hanteert maatwerk in plaats van standaardregels. Deze omkeringen hebben de interne organisatie van de overheid veranderd en na een eeuw vol van geleidelijke ontwikkelingen, lijkt het klassieke bureaucratiemodel van Weber achterhaald. Wat betekent deze kanteling van regelorganisatie naar casusorganisatie voor de interne werking van de overheid? En hoe beïnvloedt het management, sturing, verantwoording, werkprocessen en verhoudingen op de werkvloer?

 

Programma:

 

11.45 – 12.15 uur  Lunch
12:15 - 12:30 uur Opening door Siebe Riedstra, secretaris-generaal Ministerie van JenV, over Opgavegericht werken bij JenV
12:30 - 13:00 uur Jan Herman de Baas, Provinciesecretaris Utrecht, over Voorbij de eeuw van bureaucratie 
13:00 - 13:15 uur Reflectie door prof. dr. Martijn van der Steen, adjunct-directeur en co-decaan NSOB en hoogleraar bestuurskunde aan de EUR, over werken en organiseren vanuit de opgave 
13:20 - 14:00 uur Deelnemersdialoog aan de hand van een dynamisch panel met opgavehouders bij JenV 

De bijeenkomst vindt plaats in het Auditorium van het ministerie van JenV (Turfmarkt 147, te Den Haag).

Deze sessie is open voor leden van de Vereniging voor bestuurskunde en voor medewerkers van JenV, maar biedt ook ruimte voor overige geïnteresseerden in de thematiek die werkzaam zijn bij andere publieke organisaties. Aanmelden is niet meer mogelijk: de zaal is volgeboekt.

Centraal in de sessie staat het boek “Voorbij de eeuw van bureaucratie: van regelorganisatie naar casusorganisatie”, van Jan Herman de Baas, te bestellen bij BoomBestuurskunde.

s2Member®