Kabinetsreactie WRR-Rapport Veiligheid in een wereld van verbindingen

Een jaar geleden heeft de WRR het rapport Veiligheid in een wereld van verbindingen overhandigd aan de minister-president en de minister van Defensie. In de periode daarna heeft de WRR rapport op veel plekken toegelicht en besproken, onder andere in de reeks 'Wat het kabinet moet realiseren over...' in samenwerking met de Vereniging voor Bestuurskunde.

Woensdag 28 maart jl. heeft het kabinet zijn officiële reactie op het rapport van de WRR vastgesteld.

In de reactie onderschrijft het kabinet onder andere de noodzaak tot een samenhangend defensie- en veiligheidsbeleid. Het kabinet is het met de WRR eens dat van ‘verkokering’ in de aanpak van de interne en externe veiligheid geen sprake mag zijn. Ook het belang van een intensieve samenwerking met en investeringen in de EU en de NAVO wordt door het kabinet benadrukt: "Er is alle aanleiding toe om voortvarend door te gaan op de ingeslagen weg van Europese veiligheidssamenwerking. Nederland zal de versterking en vernieuwing van de krijgsmacht samen met bondgenoten en partners vorm geven."

Lees de reactie van het kabinet

s2Member®