Gisteren is tijdens de algemene ledenvergadering in de Eerste Kamer Mirko Noordegraaf als nieuwe voorzitter van de Verenging voor Bestuurskunde geïnstalleerd. Noordegraaf is de opvolger van Paul 't Hart als voorzitter van de VB.

Mirko Noordegraaf (1969) is hoogleraar publiek management bij het departement bestuurs- en organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht. Hij is tevens voorzitter van de afdeling Public Governance & Management (PGM) van het departement, en voorzitter van het bestuur van het departement. Hij houdt zich bezig met onderzoek, onderwijs en advies op het gebied van organisatie- en managementvraagstukken in publieke domeinen, met nadruk op publieke dienstverlening, in zorg, veiligheid en onderwijs. Hij publiceerde onder meer het Handboek publiek management (2011) en het tekstboek Public Management. Performance, Professionalism and Politics (2015).

De laatste jaren richt hij zich met name op professionele organisaties, management van professionals en veranderende professionaliteit. Hij is associate editor van het Journal of Professions and Organization (JPO). Eerder richtte hij zich onder meer op het werk en gedrag van publieke managers, ambtelijke organisaties, en de professionalisering van publiek management.

Hij leidde adviesprojecten voor opdrachtgevers, onder meer in de sfeer van (contra)terrorisme, organisatieontwikkeling, implementatiestrategieën, en bestuursculturen. Hij was/is onder andere lid van de Studiegroep Openbaar Bestuur (SOB), de Visitatiecommissie gerechten, de Evaluatiecommissie Herziening gerechtelijke kaart (HGK), de Monitorcommissie goed bestuur PO, en de Evaluatiecommissie Deltawet.

Hij studeerde en promoveerde (cum laude) aan de EUR, en is sinds 2001 aan de UU verbonden. Sinds het begin van de jaren negentig is hij lid van de VB. Eerder diende hij twee termijnen als bestuurslid van de VB. In die hoedanigheid ontwikkelde en organiseerde hij met andere bestuursleden de VB Festivals. De laatste jaren was hij voorzitter van de jury van de VB Van Poeljeprijs (voor beste dissertatie).

Voor nader contact: M.Noordegraaf@uu.nl.

s2Member®