Uit de

wetenschap

 

Een overzicht van aangekondigde oraties, uitgesproken oraties en afscheidsredes.

Signalementen

Wat gebeurt er momenteel aan het front van de bestuurskundige kennis? Via een vast netwerk van correspondenten volgt de VB actueel onderzoek en debat in de bestuurswetenschap en de wereld van de denktanks, in binnen- en buitenland. In korte, puntige stukken signaleren zij nieuwe inzichten. Zo blijf je in een oogwenk op de hoogte van de grenzen van het bestuurskundig weten.

Wil je ook bijdragen aan deze vorm van kennisontsluiting ten behoeve van onze leden? De VB nodigt wetenschappers uit om hun ‘state-of-the-art’ kennis over de bestuurskunde op een toegankelijke wijze te ontsluiten. Zij signaleren trends, bespreken nieuwe publicaties over uiteenlopende thema’s rondom bestuur en besturen en entameren debat over de betekenis daarvan voor de overheidspraktijk. Klik hier voor een overzicht van het huidige correspondentenbestand en de thema's/tijdschriften waarover zij berichten.

De rubriek Signalementen wordt verzorgd in samenwerking met Platform O, het nieuwe on-line discussieplatform voor en over het openbaar bestuur.

Ook correspondent worden? Schrijf naar p.thart@uu.nl en geef aan over welke thema's respectievelijk tijdschriften/denktanks je Signalementen zou willen gaan schrijven, en we nemen contact met je op.

Hieronder leest u de signalementen.

Aankondigingen oraties

Hieronder vindt u een overzicht van aankomende oraties. Als u een aanvulling heeft, nodigen we u van harte uit om die naar ons te mailen: vbsecretaris@gmail.com

Ken Meier - Public Administration. Oratie vindt plaats op 20 mei vanaf 16:00 uur in het Academiegebouw in Leiden. Aanmelden kan via de volgende link.

Olaf van Vliet - Sociale Zekerheid en Arbeidsmarktbeleid in Internationaal Perspectief. Oratie vindt plaats op 7 juni vanaf 16:00 uur in het Academiegebouw in Leiden. Aanmelden kan via de volgende link.

Als u een aanvulling heeft, nodigen we u van harte uit om die naar ons te mailen: vbsecretaris@gmail.com

Oraties

Hieronder vindt u een overzicht van recente oraties. Als u een aanvulling heeft, nodigen we u van harte uit om die naar ons te mailen: vbsecretaris@gmail.com

Maarten Hajer - 'De macht van verbeelding'. Oratie uitgesproken bij de aanvaarding van het faculteitshoogleraarschap ‘Urban Futures’ aan de faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht, op 17 maart 2017.

Menno Fenger - 'Van wie is de verzorgingsstaat? Over het eigenaarschap van publieke instituties'. Oratie uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar ‘Governance en Institutionele dynamiek van moderne verzorgings- staten’ vanwege de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op vrijdag 13 mei 2016.

Judith van Erp - ‘Toezicht in de Open Samenleving. Maatschappelijke controle op multinationale ondernemingen’. Oratie uitgesproken bijaanvaarding van de leerstoel ‘Public Institutions’ , 17 maart 2016, Universiteit van Utrecht.

Wieger Bakker - Opleiden voor de open samenleving. Bevorderen van maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef als educatieve opdracht. Oratie uitgesproken bij aanvaarding van de leerstoel Kwaliteit en Innovatie van Maatschappijgericht Hoger Onderwijs, 14 september 2016, Universiteit Utrecht.

Kutsal Yesilkagit - Grenzeloze staat. Oratie uitgesproken voor aanvaarding ambt hoogleraar Public Administration with a focus on International Governance, Universiteit Leiden, 26 augustus 2016.

Sandra Groeneveld - Het belang van bureaucratie. Omgaan met ambivalentie in publiek management. Oratie uitgesproken voor aanvaarding ambt hoogleraar op het gebied van Publiek Management, Universiteit Leiden, 27 mei 2016.

Ferry Koster - Zelf doen is optellen. Samenwerken is vermenigvuldigen. Organisaties, relaties, innovaties. Oratie voor aanvaarding ambt bijzonder hoogleraar Innovatieve samenwerking, Universiteit van Tilburg, 15 januari 2016.

Heinrich Winter - Bestuurlijke organisatie en geschilbeslechting in het sociaal domein. Oratie voor aanvaarding ambt van hoogleraar Bestuurskunde aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Groningen, 23 juni 2015.

Bert Marseille - Bestuurlijke organisatie en geschilbeslechting in het sociaal domein, oratie voor aanvaarding ambt van hoogleraar Bestuurskunde aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Groningen, 23 juni 2015.

Freek Peters - Next Generation 2025. Leadership in a Complex World. Oratie voor aanvaarding ambt van hoogleraar contextueel leiderschap, Universiteit van Tilburg, 25 september 2015.

Jos Blank - Illusies over fusies. Een kritische beschouwing over de schaalvergroting in de Nederlandse publieke sector 1985-2012. Rede verkort uitgesproken bij de openbare aanvaarding van de CAOP-leerstoel Productiviteit Publieke Sector, Erasmus Universiteit Rotterdam, 4 september 2015.

Albert MeijerBestuur in de datapolis Slimme stad, blije burger?, rede verkort uitgesproken bij de openbare aanvaarding van het ambt van hoogleraar Publiek Management, in het bijzonder Publieke Innovatie,Universiteit Utrecht, donderdag 2 juli 2015.

Gerda van Dijk - Organisatie ecologie: eenvoud in complexiteit, rede verkort uitgesproken bij de openbare aanvaarding van het ambt van hoogleraar ‘Organisatie Ecologie’ aan Tilburg University, op 21 maart 2014.

 

Afscheidsredes

Hieronder vindt u een overzicht van recente afscheidsredes. Als u een aanvulling heeft, nodigen we u van harte uit om die naar ons te mailen: vbsecretaris@gmail.com

Jac Geurts - Over Systemen, Organisaties en Grenzen. of: ‘Waat duis dich dao eigelik op die universiteit?’, afscheidsrede, Universiteit van Tilburg, 13 november 2015.

Gabriël van den BrinkWaarom morele vragen politiek urgent worden, afscheid als hoogleraar Maatschappelijke Bestuurskunde, Universiteit Tilburg, 27 november 2015.

Robert Hoppe - The Politics In/Of Responsible Innovation, symposium voor afscheid als hoogleraar Kennis en Beleid (STeps), 29 oktober 2015.

Walter Kickert - Reflecties over overheidshervormingen, afscheid als hoogleraar Publiek Management, Erasmus Universiteit Rotterdam, 23 oktober 2015.

s2Member®