Uit de

wetenschap

 

Een overzicht van aangekondigde oraties, uitgesproken oraties en afscheidsredes.

Signalementen

Wat gebeurt er momenteel aan het front van de bestuurskundige kennis? Via een vast netwerk van correspondenten volgt de VB actueel onderzoek en debat in de bestuurswetenschap en de wereld van de denktanks, in binnen- en buitenland. In korte, puntige stukken signaleren zij nieuwe inzichten. Zo blijf je in een oogwenk op de hoogte van de grenzen van het bestuurskundig weten.

Wil je ook bijdragen aan deze vorm van kennisontsluiting ten behoeve van onze leden? De VB nodigt wetenschappers uit om hun ‘state-of-the-art’ kennis over de bestuurskunde op een toegankelijke wijze te ontsluiten. Zij signaleren trends, bespreken nieuwe publicaties over uiteenlopende thema’s rondom bestuur en besturen en entameren debat over de betekenis daarvan voor de overheidspraktijk. Klik hier voor een overzicht van het huidige correspondentenbestand en de thema's/tijdschriften waarover zij berichten.

De rubriek Signalementen wordt verzorgd in samenwerking met Platform O, het nieuwe on-line discussieplatform voor en over het openbaar bestuur.

Ook correspondent worden? Schrijf naar p.thart@uu.nl en geef aan over welke thema's respectievelijk tijdschriften/denktanks je Signalementen zou willen gaan schrijven, en we nemen contact met je op.

Hieronder leest u de signalementen.

Promoties

Mark Reijnders - Non-take-up of social support and the implications for social policies. 17 juni vanaf 13:45 uur. De promotie is te volgen via deze link. Meer informatie? Klik hier

Als u een aanvulling heeft, nodigen we u van harte uit om die naar ons te mailen: vbsecretaris@gmail.com

 

Aankondigingen oraties

 

 

 

Hieronder vindt u een overzicht van aankomende oraties. Als u een aanvulling heeft, nodigen we u van harte uit om die naar ons te mailen: vbsecretaris@gmail.com 

Jeroen van der Heijden - Public Governance en Chair in Regulatory Practice. Oratie vindt plaats op 22 oktober 2019 in Wellington, Nieuw Zeeland. Meer informatie: klik hier

Eva Knies - spreekt haar oratie uit bij de aanvaarding van haar ambt als hoogleraar in de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie van de Universiteit Utrecht, in het bijzonder op het gebied van ‘Strategisch Human Resource Management’. Het college van bestuur heeft haar per 1 maart 2018 op deze leerstoel benoemd. Deze leerstoel is ondergebracht bij het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO). Meer informatie: klik hier

 

Als u een aanvulling heeft, nodigen we u van harte uit om die naar ons te mailen: vbsecretaris@gmail.com

 

 

Oraties

 

Hieronder vindt u een overzicht van recente oraties. Als u een aanvulling heeft, nodigen we u van harte uit om die naar ons te mailen: vbsecretaris@gmail.com

Thomas Schillemans  'Denkend bestuur. Over verantwoording, gedrag en centrifugale druk'. Oratie uitgesproken bij de aanvaarding van zijn ambt als hoogleraar in de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie van de Universiteit Utrecht, in het bijzonder op het gebied van Verantwoording, gedrag en instituties. Oratie uitgesproken op 16 oktober 2019.

Maarten Hajer - 'De macht van verbeelding'. Oratie uitgesproken bij de aanvaarding van het faculteitshoogleraarschap ‘Urban Futures’ aan de faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht, op 17 maart 2017.

Menno Fenger - 'Van wie is de verzorgingsstaat? Over het eigenaarschap van publieke instituties'. Oratie uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar ‘Governance en Institutionele dynamiek van moderne verzorgings- staten’ vanwege de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op vrijdag 13 mei 2016.

 

Judith van Erp - ‘Toezicht in de Open Samenleving. Maatschappelijke controle op multinationale ondernemingen’. Oratie uitgesproken bijaanvaarding van de leerstoel ‘Public Institutions’ , 17 maart 2016, Universiteit van Utrecht.

 

Wieger Bakker - Opleiden voor de open samenleving. Bevorderen van maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef als educatieve opdracht. Oratie uitgesproken bij aanvaarding van de leerstoel Kwaliteit en Innovatie van Maatschappijgericht Hoger Onderwijs, 14 september 2016, Universiteit Utrecht.

 

Kutsal Yesilkagit - Grenzeloze staat. Oratie uitgesproken voor aanvaarding ambt hoogleraar Public Administration with a focus on International Governance, Universiteit Leiden, 26 augustus 2016.

 

Sandra Groeneveld - Het belang van bureaucratie. Omgaan met ambivalentie in publiek management. Oratie uitgesproken voor aanvaarding ambt hoogleraar op het gebied van Publiek Management, Universiteit Leiden, 27 mei 2016.

 

Ferry Koster - Zelf doen is optellen. Samenwerken is vermenigvuldigen. Organisaties, relaties, innovaties. Oratie voor aanvaarding ambt bijzonder hoogleraar Innovatieve samenwerking, Universiteit van Tilburg, 15 januari 2016.

 

Heinrich Winter - Bestuurlijke organisatie en geschilbeslechting in het sociaal domein. Oratie voor aanvaarding ambt van hoogleraar Bestuurskunde aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Groningen, 23 juni 2015.

 

Bert Marseille - Bestuurlijke organisatie en geschilbeslechting in het sociaal domein, oratie voor aanvaarding ambt van hoogleraar Bestuurskunde aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Groningen, 23 juni 2015.

 

Freek Peters - Next Generation 2025. Leadership in a Complex World. Oratie voor aanvaarding ambt van hoogleraar contextueel leiderschap, Universiteit van Tilburg, 25 september 2015.

 

Jos Blank - Illusies over fusies. Een kritische beschouwing over de schaalvergroting in de Nederlandse publieke sector 1985-2012. Rede verkort uitgesproken bij de openbare aanvaarding van de CAOP-leerstoel Productiviteit Publieke Sector, Erasmus Universiteit Rotterdam, 4 september 2015.

 

Albert MeijerBestuur in de datapolis Slimme stad, blije burger?, rede verkort uitgesproken bij de openbare aanvaarding van het ambt van hoogleraar Publiek Management, in het bijzonder Publieke Innovatie,Universiteit Utrecht, donderdag 2 juli 2015.

 

Gerda van Dijk - Organisatie ecologie: eenvoud in complexiteit, rede verkort uitgesproken bij de openbare aanvaarding van het ambt van hoogleraar ‘Organisatie Ecologie’ aan Tilburg University, op 21 maart 2014.

 

 

Afscheidsredes

Hieronder vindt u een overzicht van recente afscheidsredes. Als u een aanvulling heeft, nodigen we u van harte uit om die naar ons te mailen: vbsecretaris@gmail.com

Jac Geurts - Over Systemen, Organisaties en Grenzen. of: ‘Waat duis dich dao eigelik op die universiteit?’, afscheidsrede, Universiteit van Tilburg, 13 november 2015.

Gabriël van den BrinkWaarom morele vragen politiek urgent worden, afscheid als hoogleraar Maatschappelijke Bestuurskunde, Universiteit Tilburg, 27 november 2015.

Robert Hoppe - The Politics In/Of Responsible Innovation, symposium voor afscheid als hoogleraar Kennis en Beleid (STeps), 29 oktober 2015.

Walter Kickert - Reflecties over overheidshervormingen, afscheid als hoogleraar Publiek Management, Erasmus Universiteit Rotterdam, 23 oktober 2015.

De politie als boeman of beste vriend

De politie als boeman of beste vriend

Over ‘treitervloggen’, gefrustreerde agenten en normbeelden Politieman Frank de Vetter zette begin december 2016 een hartekreet op Facebook. Hij was het zat om nog langer ‘het pispaaltje’ van de Nederlandse samenleving te zijn. Spreekt de politie iemand aan op veel te...

s2Member®