Ons tijdschrift

BESTUURSKUNDE is een Nederlandstalig wetenschappelijk tijdschrift van de Vereniging voor Bestuurskunde met een onafhankelijke redactie. Een tijdschrift van en voor bestuurskundigen en anderen die zijn geïnteresseerd in het verschijnsel openbaar bestuur. Het verschijnt viermaal per jaar. Het doel van het tijdschrift is de bevordering en ontwikkeling van kennis en inzicht in het openbaar bestuur. Als lid van de Vereniging voor Bestuurskunde ontvangt u altijd de nieuwste nummers. Edities vanaf 2005 zijn voor leden tevens digitaal beschikbaar.

BESTUURSKUNDE publiceert wetenschappelijk verantwoorde artikelen over de inrichting en werking van het openbaar bestuur. In het tijdschrift kan aandacht worden geschonken aan alle organisaties en actoren aldaar, op zich en in relatie tot de samenleving. Geen enkel substantieel en specifiek vraagstuk wordt uitgesloten. Het tijdschrift richt zich derhalve op het hele domein van de bestuurskunde. Het behandelt geen specifieke beleidsthema's, tenzij deze bijzonder gepositioneerd zijn en dus een meer algemeen bestuurskundig vraagstuk illustreren, bijvoorbeeld vanuit een bepaald theoretisch perspectief. BESTUURSKUNDE publiceert ook artikelen over het vakgebied zelf, in casu over onderwijs en onderzoek aan universiteiten en hogescholen, en over de arbeidsmarkt van bestuurskundigen.

Wilt u uw werk in BESTUURSKUNDE publiceren? Kijk dan naar de auteursrichtlijnenNatuurlijk kunt u voor vragen ook u altijd contact opnemen met de redactie

Bent u op zoek naar edities van BESTUURSKUNDE? U vindt de edities van BESTUURSKUNDE vanaf 2005 tot heden op de website van Boom bestuurskunde. Zoekt u jaargangen voor 2005? Neem dan contact op met het secretariaat van de Vereniging voor Bestuurskunde via het contactformulier of via info@bestuurskunde.nl

Voor vragen kunt u contact opnemen met het redactiesecretariaat van BESTUURSKUNDE via dr. Shelena Keulemans (shelena.keulemans@ru.nl). U kunt artikelen indienen bij dr. Shelena Keulemans (shelena.keulemans@ru.nl). Vragen over het productieproces van tijdschrift BESTUURSKUNDE kunt u mailen naar mw. Sanne Bakker (sanne@imagobouwers.nl). Uitgebreide auteursrichtlijnen vindt u hier.

dr. Shelena Keulemans

dr. Shelena Keulemans

Redactiesecretaris

Radboud Universiteit
s2Member®