Prijswinnaars G.A. van Poelje Prijs

 

1977:     drs. A.F.A. Korsten en drs. J.A. Kropman (Instituut voor Toegepaste Sociologie); Participatie en politiek. Verslag van een onderzoek naar effekten van inspraak bij de streekplanontwikkeling voor Midden-Gelderland (ITS, Nijmegen).

 

1978:   geen prijswinnaar.

 

1979:   dr. E.M.H. Hirsch Ballin (UvA); Publiek recht en beleid. Fundamentele kwesties rondom het functioneren van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (diss., Samsom, Alphen aan den Rijn).

 

1980:     prof.dr. G. Kuypers (VU); Beginselen van beleidsontwikkeling (Coutinho, Muiderberg).

 

1981:   Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst ('Commissie-Vonhoff'); haar gehele werk.

 

1982:   geen prijswinnaar.

 

1983:     dr. J.Th.A. Bressers (TH Twente); Beleidseffektiviteit en waterkwaliteitsbeleid. Een bestuurskundig onderzoek (diss., VUGA, 's-Gravenhage).

 

R. Hoppe (VU); Economische Zaken schrijft een nota. Een onderzoek naar beleidsontwikkeling en besluitvorming bij nonincrementeel beleid (diss., VU Boekhandel/Uitgeverij, Amsterdam).

 

J.A.M. Maarse (TH Twente); Uitvoering en effecten van arbeidsmarktbeleid. Een bestuurskundig onderzoek naar het aanvullende werkgelegenheidsbeleid (diss., TH Twente, Enschede).

 

1984:   geen prijswinnaar.

 

1985:   prof.dr. J. Kastelein (UvA/PTT); Modulair organiseren doorgelicht (Wolters-Noordhoff, Groningen).

 

1986:   dr. A.M.J. van Groenendael (KU Nijmegen); Dilemma's van regelgeving. De regularisatie van illegale buitenlandse werknemers 1975-1985 (diss., Samsom H.D. Tjeenk Willink/NCB, Alphen aan den Rijn).

 

1987:   geen prijswinnaar.

 

1988:   dr. J. Toirkens (NRC Handelsblad); Schijn en werkelijkheid van het bezuinigingsbeleid 1975-1986 (diss., Kluwer, Deventer).

 

1989:   dr. P.H.A. Frissen (KU Brabant); Bureaucratische cultuur en informatisering. Een studie naar de betekenis van informatisering voor de cultuur van een overheidsorganisatie (diss., Sdu Uitgeverij, 's-Gravenhage).

 

I.M.A.M. Pröpper (UT); Argumentatie en machtsuitoefening in onderzoek en beleid. Evaluatie-onderzoek naar de Wet Investeringsrekening en het gebruik ervan in het beleidsproces (diss., UT, Enschede).

 

1990:   mr. M.A.P. Bovens (RU Leiden); Verantwoordelijkheid en organisatie. Beschouwingen over aansprakelijkheid, institutioneel burgerschap en ambtelijke ongehoorzaamheid (diss., W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle).

 

P. 't Hart (RU Leiden); Groupthink in Government. A study of small groups and policy failure (diss., Swets & Zeitlinger, Amsterdam/Lisse).

 

1991:   prof.dr. A. Hoogerwerf (UT); voor zijn gehele bestuurskundige werk.

 

1992:   geen prijswinnaar.

 

1993:   dr. O. van Heffen (UT); Beleidsontwerp, resultaat en omgeving. De problematiek van randgroepjongeren in zeven Nederlandse gemeenten (diss., UT, Enschede).

 

dr. C.J.A.M. Termeer (Erasmus Universiteit); Dynamiek en inertie rondom mestbeleid. Een studie naar veranderingsprocessen in het varkenhouderijnetwerk (diss., VUGA, 's-Gravenhage).

 

1994:     dr. A. Zuurmond (Erasmus Universiteit); De infocratie. Een theoretische en empirische oriëntatie op Weber's ideaaltype in het informatietijdperk (diss., Phaedrus, 's-Gravenhage).

 

1995:   geen prijswinnaar.

 

1996:   dr. R. Torenvlied (UvA/VU); Besluiten in uitvoering. Theorieën over beleidsuitvoering modelmatig getoetst op sociale vernieuwing in drie gemeenten (diss., Thesis Publishers, Amsterdam).

 

1997:     dr. W.B.H.J. van de Donk (KU Brabant); De arena in schema. Een verkenning van de betekenis van informatisering voor beleid en politiek inzake de verdeling van middelen onder verzorgingshuizen (diss., Koninklijke Vermande, Lelystad).

 

1998:   geen prijswinnaar.

 

1999:     dr. E. van der Torre (Universiteit Leiden, Crisis Onderzoek Team); Politiewerk (diss. Samsom, Alphen).

 

2000:     dr. M. Noordegraaf (Universiteit Utrecht); Attention! – work and behavior of public managers amidst ambiguity, Eburon, Delft, 2000 (diss. EUR).

 

2001:     dr. T. Brandsen (Universiteit van Tilburg); A Wilderness of Mirrors: Quasi- Markets, Housing and the Welfare State (diss.)

 

2002:     dr. D. Huitema (Vrije Universiteit); Hazardous decisions. Hazardous waste facility sitting in the UK, Netherlands ans Canada: instutions ans discourse. (diss.)

 

2003:     dr. E. Versluis (Universiteit Utrecht); Eforcement Matters, Enforcement and Compliance of European Directives in Four Member States

 

2004:     dr. S. Kuipers (Universiteit Leiden); Cast in Concrete? The Institutional Dynamics of Belgian and Dutsch Social Policy Reform.

 

2005:     dr. J.J. Koffijberg MPA (Nicis Institute); Getijden van Beleid: omslagpunten in de Volkshuisvesting.

 

2006:     dr. W.L. Tiemeijer (WRR); Het geheim van de burger. Over staat en opinieonderzoek.

 

2007:      dr. J.K. Helderman (Radboud Universiteit Nijmegen, promotie Erasmus Universiteit Rotterdam); Bringing the Market Back in: Institutional complementary and hierarchy in Dutch Housing and healthcare

 

dr. M. Keading (EIPA Maastricht, promotie Universiteit Leiden); Better Regultaion in the European Union: lost in translation or full steam ahead? The transportation of EU transport directives across member states.

 

2008:       dr. T. Delreux, (KU Leuven); The European Union negotiates multilateral environmental agreements: An analysis of the Internal Decisionmaking Process.

 

2009:       dr. T. Hoppe, (Universiteit Twente); CO2 reductie in de bestaande woningbouw: Een beleidswetenschappelijk onderzoek naar ambitie en realisatie.

 

2010:       dr. A-J Kruiter, (Universiteit van Tilburg); Mild despotisme in Nederland? Onze democratie en verzorgingsstaat door de ogen van Alexis de Tocqueville

 

2011:     dr Caspar van den Berg (Universiteit Leiden); Transforming for Europe. The reshaping of National Bureaucracies in a System of Multi-Level Governance.

 

dr. Hylke Dijkstra (Universiteit Maastricht); The Role of the Council Secretariat and the European Commission in EU Foreign Policy.

 

2012:       dr. S. Grimmelikhuijsen, (Universiteit Utrecht); Transparency and trust: An experimental study of online disclosure and trust in government.

 

2013:       dr. Toon Kerkhoff, (Universiteit Leiden) Hidden Morals, Explicit Scandals: Public Values and political Corruption in The Netherlands (1748-1813).

 

2014: dr. Leonie Heres, (Radboud Universiteit, promotie Vrije Universiteit Amsterdam) One Style Fits All? The Content, Origins, and Effect of Follower Expectations of Ethical Leadership.

 

2015: dr. Nanke Verloo, (Universiteit van Amsterdam) Negotiating urban conflict: Conflicts as opportunity for urban democracy.

 

2016: Jeroen Candel, (Wageningen University) Putting Food on the Table. The European Union Governance of the Wicked Problem of Food Security.

 

2017: Maarten Hildebrandt, (Universiteit van Amsterdam) Living Transparency. The development of access to documents in the Council of the EU and its democratic implications.

 

2018: Dorian Schaap , (Radboud Universiteit) The police, the public and the pursuit of trust: A cross-national, dynamic study of trust in the police and police trust-building strategies.

 

 

 

s2Member®