PODCAST

De nieuwste boeken op het gebied van bestuurskunde
besproken door de schrijvers, wetenschappers en practisioners.

 

VB Boeken

 

In de podcast VB Boeken bespreken wetenschappers, practisioners en schrijvers de meest recente bestuurskundige boeken.

Meritocratie: Paul de Beer, Stella Hoff en Co Verdaas

In deze aflevering van VB boeken hebben we het over de meritocratie aan de hand van drie boeken: The Tyranny of Merit van Michael Sandel, The Meritocracy Trap van Daniel Markovits en De Meritocratie van Paul de Beer. De meritocratie wordt over het algemeen geassocieerd met gelijkheid en eerlijke kansen. De drie boeken die we in deze podcast bespreken schijnen daar een ander licht op. Ze lezen als een waarschuwing voor de automatische aantrekkingskracht van de meritocratie. VB bestuurslid Karin van Boetzelaer spreekt in deze podcast met Co Verdaas, Paul de Beer en Stella Hoff over de charme van de meritocratie, over winnaars en verliezers, over polarisatie en populisme, over de druk om te presteren, over het onderwijs als grote gelijkmaker en over deze drie boeken als spiegel voor beleidsmakers en onderzoekers.

Co Verdaas is dijkgraaf van waterschap Rivierenland en hoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft.

Stella Hoff is wetenschappelijk medewerker bij het Sociaal Cultureel Planbureau.

Paul de Beer is bijzonder hoogleraar Arbeidsrecht aan de UVA.

Boekentips voor verdere verdieping:

Tips van Stella Hoff:
Warhurst & D. Nickson (2020). Aesthetic labour. London: Sage. 
SER (2021). Werken zonder armoede. Den Haag: Sociaaleconomische Raad.
RVS (2021). Gezichten van een onzeker bestaan. Den Haag: Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.
RVS (2021). Machtige mensbeelden. Den Haag: Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.

Tips van Co Verdaas:
Mariana Mazzucato - Moonshot
David Vann - al zijn romans

Tips van Paul de Beer:
Michael Young, The Rise of the Meritocracy, Thames and Hudson, 1958.
Robert Frank & Philip Cook, The Winner-Take-All Society: Why the few at the top get so much more than the rest of us, The Free Press, 1995.

  

Luister de podcast ook op Spotify en Apple Podcasts
50 minuten (credits bensound.com)

 

Regels: Boukje Keijzer en Evelien Meester

Zijn bestuurders en uitvoerders verslaafd aan (het maken van) regels? Kan dit anders en hoe dan? Dit zijn de vragen die centraal staan in deze podcast, waarin Hans Bosselaar in gesprek gaat met Boukje Keijzer en Evelien Meester. Beide auteurs schreven een handreiking om om te gaan met knellende regels en, waar mogelijk, de rek in regels te zoeken en te benutten.

  

Luister de podcast ook op Spotify en Apple Podcasts
50 minuten (credits bensound.com)

 

Algoritmen in het openbaar bestuur: Marlies van Eck en Rik Peters

In de zesde aflevering hebben we het over algoritmen in het openbaar bestuur. Waarom bestaan ze? Wat zijn de duistere kanten van algoritmen en hoe leidde dat bijvoorbeeld tot de toeslagenaffaire? En hoe zorgen we ervoor dat dit niet meer gebeurt? VB bestuurslid Henrico van Roekel spreekt met Marlies van Eck en Rik Peeters over Marlies’ dissertatie ‘Geautomatiseerde ketenbesluiten en rechtsbescherming’ en Rik’s boek ‘De Digitale Kooi’ (geschreven met Arjan Widlak). Ook spreekt Lukas Lorenz een column uit. 

  

Luister de podcast ook op Spotify en Apple Podcasts
52 minuten (credits bensound.com)

Openbaar bestuur en media: Rianne Dekker en Sandra Jacobs

In deze vijfde podcast van VB Boeken spreekt VB-bestuurslid Mark Reijnders met Rianne Dekker en Sandra Jacobs over het boek Openbaar bestuur en media (uitgeverij Boom bestuurskunde), dat zij samen met Iris Korthagen (senior onderzoeker Algemene Rekenkamer) hebben geschreven. Rianne is als universitair docent en onderzoeker verbonden aan het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht (zie deze link voor haar profielpagina). Sandra werkt als universitair docent Corporate Communication aan de Universiteit van Amsterdam (zie deze link voor haar profielpagina).  

  

Luister de podcast ook op Spotify en Apple Podcasts
52 minuten (credits bensound.com)

 Oudere podcasts staan op Spotify en Apple Podcasts.

 

s2Member®