PODCAST

De nieuwste boeken op het gebied van bestuurskunde
besproken door de schrijvers, wetenschappers en practisioners.

 

VB Boeken

 

In de podcast VB Boeken bespreken wetenschappers, practisioners en schrijvers de meest recente bestuurskundige boeken.

 

Het boek van… Sandra Groeneveld – Rosabeth Moss Kanter: Men and Women of the Corporation

Rondom het vijftigjarig jubileum van de VB op 8 maart 2023 blikken we met bestuurskundigen terug op boeken die belangrijk voor ze zijn. VB bestuurslid Henrico van Roekel spreekt in deze podcast met Sandra Groeneveld over het boek ‘Men and Women of the Corporation’ uit 1977, geschreven door Rosabeth Moss Kanter. Het gesprek gaat over een inspirerende wetenschapper, ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in organisaties, en de lessen voor de bestuurskunde van nu.

Sandra Groeneveld is hoogleraar Publiek Management aan het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden. Ze bestudeert met name organisatieverandering, leiderschap, en diversiteit en inclusiviteit.

  

Luister de podcast ook op Spotify en Apple Podcasts
39 minuten (credits bensound.com)

Europa: Hendrik Vos, Michael Stibbe en Sebastiaan Princen

In deze aflevering van VB Boeken praat VB-Bestuurslid Karin van Boetzelaer met Hendrik Vos, Michael Stibbe en Sebastiaan Princen over de Europese Unie. Aan de hand van het boek “Dit is Europa” van Hendrik Vos bespreken zij het ontstaan van de EU: is het een aaneenschakeling van toevalligheden of een vooropgezet plan? Was vooral de politiek met een grote P bepalend of speelde het zich juist buiten het gezichtsveld van de politieke hoofdrolspelers af? En had het ook heel anders kunnen lopen? Wat was de rol van Nederland? En hoe gaat het nu verder met de EU? Is de EU in een permanente crisis? Een gesprek tussen wetenschap en praktijk vol boeiende en soms hilarische anekdotes over wijnboeren, het verzetten van de klok, vriend- en vijandschappen en politieke deals, net als in het boek van Hendrik Vos.
Hendrik Vos is een Belgisch politicoloog en hoogleraar aan de universiteit Gent. Michael Stibbe is plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger in Brussel en was jarenlang de ambtelijke rechterhand van Mark Rutte op het dossier EU. Sebastiaan Princen is universitair hoofddocent aan de USBO.

  

Luister de podcast ook op Spotify en Apple Podcasts
39 minuten (credits bensound.com)

 

Het boek van… Mirko Noordegraaf – March en Olsen’s ‘Ambiguity and choice in organizations’

In deze aflevering van VB boeken starten we met een nieuw format: ‘het boek van…’. Rondom het vijftigjarig jubileum van de VB op 8 maart 2023 blikken we met bestuurskundigen terug op boeken die belangrijk voor ze zijn. VB bestuurslid Henrico van Roekel spreekt in deze podcast met Mirko Noordegraaf over het boek ‘Ambiguity and choice in organizations’ uit 1976, geschreven door James March en Johan Olsen. Het gesprek gaat over het ‘garbage can model’, een boek wat chaotisch en relevant tegelijk is, en de lessen voor de bestuurskunde van nu.

Mirko Noordegraaf is de huidige voorzitter van de VB, hoogleraar Publiek Management bij het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht en vice-decaan voor sociale impact.

  

Luister de podcast ook op Spotify en Apple Podcasts
39 minuten (credits bensound.com)

Meritocratie: Paul de Beer, Stella Hoff en Co Verdaas

In deze aflevering van VB boeken hebben we het over de meritocratie aan de hand van drie boeken: The Tyranny of Merit van Michael Sandel, The Meritocracy Trap van Daniel Markovits en De Meritocratie van Paul de Beer. De meritocratie wordt over het algemeen geassocieerd met gelijkheid en eerlijke kansen. De drie boeken die we in deze podcast bespreken schijnen daar een ander licht op. Ze lezen als een waarschuwing voor de automatische aantrekkingskracht van de meritocratie. VB bestuurslid Karin van Boetzelaer spreekt in deze podcast met Co Verdaas, Paul de Beer en Stella Hoff over de charme van de meritocratie, over winnaars en verliezers, over polarisatie en populisme, over de druk om te presteren, over het onderwijs als grote gelijkmaker en over deze drie boeken als spiegel voor beleidsmakers en onderzoekers.

Co Verdaas is dijkgraaf van waterschap Rivierenland en hoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft.

Stella Hoff is wetenschappelijk medewerker bij het Sociaal Cultureel Planbureau.

Paul de Beer is bijzonder hoogleraar Arbeidsrecht aan de UVA.

Boekentips voor verdere verdieping:

Tips van Stella Hoff:
Warhurst & D. Nickson (2020). Aesthetic labour. London: Sage.
SER (2021). Werken zonder armoede. Den Haag: Sociaaleconomische Raad.
RVS (2021). Gezichten van een onzeker bestaan. Den Haag: Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.
RVS (2021). Machtige mensbeelden. Den Haag: Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.

Tips van Co Verdaas:
Mariana Mazzucato - Moonshot
David Vann - al zijn romans

Tips van Paul de Beer:
Michael Young, The Rise of the Meritocracy, Thames and Hudson, 1958.
Robert Frank & Philip Cook, The Winner-Take-All Society: Why the few at the top get so much more than the rest of us, The Free Press, 1995.

  

Luister de podcast ook op Spotify en Apple Podcasts
50 minuten (credits bensound.com)

 

Regels: Boukje Keijzer en Evelien Meester

Zijn bestuurders en uitvoerders verslaafd aan (het maken van) regels? Kan dit anders en hoe dan? Dit zijn de vragen die centraal staan in deze podcast, waarin Hans Bosselaar in gesprek gaat met Boukje Keijzer en Evelien Meester. Beide auteurs schreven een handreiking om om te gaan met knellende regels en, waar mogelijk, de rek in regels te zoeken en te benutten.

  

Luister de podcast ook op Spotify en Apple Podcasts
50 minuten (credits bensound.com)

Oudere podcasts staan op Spotify en Apple Podcasts.

 

s2Member®