Leiderschap is bij uitstek een thema dat zowel binnen de bestuurskundige praktijk als bestuurskundig onderzoek grote populariteit geniet. Ingegeven door de populaire managementliteratuur heerst het idee dat leiderschap binnen publieke organisaties een cruciale...