Waterkring

Het Nederlandse waterbeheer is gebaseerd op een groot vertrouwen in de maakbaarheid en beheersbaarheid van het watersysteem.We voeren de regie met behulp van technologie, modellen en onzekerheidsreductie. Maar is het watersysteem daadwerkelijk op deze manier te sturen?

Kring Noord

Doelstelling van VB Noord is het uitwisselen van kennis en ervaring op het terrein van de bestuurskunde, tussen praktijkbeoefenaren onderling en tussen de praktijk en de academie, en het bevorderen van de toestroom van (jonge) bestuurskundigen.

Kring Brabant

Kring Brabant gaat in op het stedelijk en provinciaal bestuur en staat stil bij de vraagstukken die in het Brabantse openbaar bestuur spelen.

Kring Utrecht

Kring Utrecht heeft tot doel om jong talent (studenten en starters) klaar te stomen voor of verder te brengen op de arbeidsmarkt en ze kennis te laten maken met mensen en werkvelden uit de praktijk van het publiek bestuur.