Agendaitem

Van Slingelandtlezing: “Een Posthumane Bestuurskunde: bestuur en beleid als missie gedreven katalysator van de duurzaamheidsopgaven”

Datum: 16 november 2023
Tijd: 16:30 - 18:00
Locatie: Commissarissenzaal, Het Nutshuis, Den Haag
Verenigingsactiviteiten

Klimaatverandering tegengaan staat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. De planetaire grenzen worden ruim overschreden en we voelen wat dat betekent: zomerstormen, hittegolven, watertekorten en overschotten. Naarstig zoeken wetenschap en samenleving naar socio-technologische innovaties: groene waterstof, ecodorpen, energie coöperaties, buurtbatterijen, genetische editing om de gewassen bestendiger te maken tegen het natuurgeweld. Zowel natuur als technologie zijn essentieel in een transitie naar een duurzame samenleving. Toch spelen zij altijd een bijrol, net als de volgende generaties, of de sociale gevolgen van klimaatverandering. In deze lezing onderzoek ik hoe een post humane bestuurskunde – waarin de relaties tussen mens, natuur en technologie centraal staan - op een praktische manier kan bijdragen aan duurzaamheidstransities.

De Vereniging voor Bestuurskunde (VB) organiseert de jaarlijkse Van Slingelandtlezing op donderdag 16 november 2023 om 16.30 uur, in de Commissarissenzaal van het Nutshuis, Riviervismarkt 5 te Den Haag.

Wij ontvangen u graag vanaf 16.00 uur.

De Van Slingelandtlezing wordt jaarlijks verzorgd door een prominent denker en/of practitioner op het terrein van het openbaar bestuur. Dit jaar wordt de lezing verzorgd door:

prof.dr. Tamara Metze (TU Delft)

‘Een Posthumane Bestuurskunde: bestuur en beleid als missie gedreven katalysator van de duurzaamheidsopgaven.’

Klimaatverandering tegengaan staat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. De planetaire grenzen worden ruim overschreden en we voelen wat dat betekent: zomerstormen, hittegolven, watertekorten en overschotten. Naarstig zoeken wetenschap en samenleving naar socio-technologische innovaties: groene waterstof, ecodorpen, energie coöperaties, buurtbatterijen, genetische editing om de gewassen bestendiger te maken tegen het natuurgeweld. Zowel natuur als technologie zijn essentieel in een transitie naar een duurzame samenleving. Toch spelen zij altijd een bijrol, net als de volgende generaties, of de sociale gevolgen van klimaatverandering. In deze lezing onderzoek ik hoe een post humane bestuurskunde – waarin de relaties tussen mens, natuur en technologie centraal staan - op een praktische manier kan bijdragen aan duurzaamheidstransities.

Prof.dr. Derk Loorbach  (DRIFT-EUR) zal op de lezing reflecteren.

Tamara Metze is hoogleraar Bestuurskunde bij de Afdeling Multi Actor Systemen van de Faculteit Techniek, Bestuur en Management aan de TU Delft. Metze is getraind als politicoloog en in Science and Technology Studies aan de Universiteit van Amsterdam. Ze onderzoekt conflict en samenwerking in de governance van duurzaamheidsvraagstukken op gebied van energie en circulariteit. Zij besteedt daarbij aandacht aan de rol van grensobjecten, (visuele) framing, emoties, en kennis co-creatie. Metze is lid van de redactie van Beleid en Maatschappij, van het college van the International Public Policy Association. Zij is Principal Investigator bij het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions.

Derk Loorbach is directeur van DRIFT en hoogleraar sociaal-economische transities aan de faculteit Sociale Wetenschappen,  Erasmus Universiteit Rotterdam. Derk is een van de grondleggers van de transitiemanagement-aanpak als een nieuwe manier van governance voor duurzame ontwikkeling. Hij heeft meer dan honderd publicaties in dit vakgebied op zijn naam staan en is als actie-onderzoeker betrokken bij vele transitie-processen in de bestuurs- en zakenwereld, het publieke domein en in de wetenschap. Derk geeft regelmatig keynotes in Europa en daarbuiten.

Deze lezing en discussie is gratis toegankelijk voor VB leden (leden krijgen voorrang bij aanmelding).

Niet-leden betalen € 40,00, niet studentleden betalen € 16,00.  U kunt zich aanmelden tot en met 10 november via info@bestuurskunde.nl

Voor de Van Slingelandtlezing vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Vereniging voor Bestuurskunde plaats. Deze is alleen toegankelijk voor leden. Lees het jaarbericht 2023 van de Vereniging voor Bestuurskunde voor alle informatie over de vereniging in 2023.

s2Member®