Agendaitem

Avond van de Bestuurskunde: Akkoordenpolitiek als passend antwoord op fragmentatie?

Datum: 23 april 2024
Tijd: 19:30 - 22:00
Locatie: Social Impact Factory, Vredenburg 40, 3511 BD Utrecht
Verenigingsactiviteiten

De aanmelding is inmiddels gesloten. De bijeenkomst is volgeboekt. 

Pensioenakkoord, Preventieakkoord, Integraal Zorg Akkoord, Energieakkoord. Het wordt ook wel polderpolitiek, akkoordenpolitiek of tafelisering genoemd. Voor elk complex probleem wordt een aparte tafel ingesteld waaraan maatschappelijke partners werken aan een oplossing met draagvlak, vervat in een akkoord. Een succesformule? Als we afgaan op het aantal akkoorden dat de afgelopen tien jaar is afgesloten, zou je denken van wel. Besturen met akkoorden is dan een noodzakelijk antwoord op de toegenomen fragmentatie in de Tweede Kamer of een uitweg uit partijpolitieke impasses.

Toch zijn er ook kritische geluiden te horen. Is akkoordenpolitiek een “teken van wanhopig makend onvermogen” waarbij de gekozen volksvertegenwoordiging het nakijken heeft en het kabinet zijn eigen handelingsvrijheid beperktLeiden akkoorden tot uitstel en afstel of juist tot draagvlak en daadkracht? Hoe transparant en legitiem is akkoordenpolitiek? Wie bepaalt wie er mag aan tafel mag bij al deze polderoverleggen? Worden belangen hier wel eerlijk en evenwichtig tegen elkaar afgewogen? Wat leren we van mislukte akkoordpogingen, waarvan het Landbouwakkoord het meest recente voorbeeld is?

De Vereniging van Bestuurskunde organiseert op 23 april een avond van de Bestuurskunde, onder leiding van Jesper Rijpma, met Katrien Termeer (Raad voor Openbaar Bestuur, Kroonlid SER en hoogleraar bestuurskunde WUR), Stan Kaatee (Directeur-Generaal Werk, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelenheid), Jan-Willem Beaujean (wnd Directeur-Generaal Volkshuisvesting, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Wouter Koolmees (directeur van NS en voormalig minister van Sociale Zaken). Tijdens deze avond bespreken we de toename in het gebruik van akkoorden, analyseren we de achtergrond, voordelen en de risico’s van akkoordenpolitiek én horen we vanuit de eerste hand wat er achter de gesloten deuren echt gebeurt tijdens de lange onderhandelingsnachten.

PROGRAMMA VB – Avond van de Bestuurskunde:

19.30 – 20.00 uur inloop
20.00 uur opening Marlies Honingh Voorzitter Vereniging voor Bestuurskunde en Jesper Rijpma (dagvoorzitter)
20.10 – 20.40 uur Katrien Termeer: Maatschappelijke akkoorden: Betekenisvol besturen voor taaie vraagstukken, juist nu!
20.45 – 21.30 uur paneldiscussie

  • Wouter Koolmees – over het pensioenakkoord
  • Stan Kaatee: “ambtelijke chef polder” over akkoorden onder Rutte en Balkenende
  • Jan-Willem Beaujean (Ministerie BZK): als DG betrokken bij het landbouwakkoord

21.30 – 22.00 uur borrel

s2Member®