Dag van de Denktanks

In 2015 organiseerde de Vereniging voor Bestuurskunde voor het eerst de Dag van de Denktanks, een combinatie van een ideeënmarkt, work-in-progress presentaties en plenaire reflectiesessies waarin het werk van denktanks (zoals adviesorganen, instituten voor toegepast onderzoek en beleidsadvies, wetenschappelijke bureaus van politieke partijen, kennisplatforms) centraal staat. Dat was een groot succes; ruim tweehonderd enthousiaste bezoekers uit alle geledingen van het openbaar bestuur en de universiteiten, levendige discussies, effectief netwerken.

Dag van de Denktanks 2

Op 9 maart 2016 vond de tweede editie van de Dag van de Denktanks (DvDT2) plaats, opnieuw in het Provinciehuis in Den Haag. Na de plenaire openingskeynote verzorgd door dr. Tamara Metze (Tilburg University), over nieuwe kennispraktijken in het publieke domein, stonden de rest van de dag twee werkstromen centraal.

Doorbraken bepleit: Pitches van denktanks

Denktanks hosten sessies waarin zij een ‘case’ maken voor een doorbraak (die politiek, economisch, technologisch, ecologisch, institutioneel, of cultureel van aard kan zijn): welke urgente kwestie wordt geadresseerd, naar welk object van verlangen moet worden toegewerkt, waar zou zo’n doorbraak concreet uit moeten bestaan, wie kunnen en moeten het doen, welke hefbomen voor verandering (en remmen op verandering) spelen daarbij een rol?

Workshops worden gepresenteerd door onder meer: WRR, Raad voor het Openbaar Bestuur, Movisie, Rathenau Insitituut, Kennisland, NSOB Denktank, Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut, Platform 31, Instituut voor Publieke Waarden, Drift, Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving, Open State Foundation, en de Nationale Denk Tank.

Live experiment: Twee guerilla-denktanks op zoek naar doorbraken in omgang met de vluchtelingenstroom

Wat vermag een denktank, als ze wordt uitgedaagd om in korte tijd oplossingen te ontwerpen voor netelige maatschappelijke opgaven? De casus was de grote vluchtelingenstroom naar Europa, die voor Nederland zowel op korte als op langere termijn grote maatschappelijke, beleidsmatige en operationele uitdagingen herbergt.

De specifieke adviesvragen werden ’s ochtends vroeg plenair gepresenteerd door de case-eigenaar, in dit geval Jan Kees Goet, DG Vreemdelingenzaken, die ambtelijk coördinator is voor alle aspecten van de omgang met de huidige vluchtelingenstroom.

​​​​Vervolgens werkten in twee parallelle ruimten twee multidisciplinaire  ‘guerilla’ denktanks vijf uur lang aan deze vragen: een 'experts'-denktank (bestaande uit ongeveer 15 leden/staf van bestaande Nederlandse denktanks) en een 'publieks'denktank (deelnemers aan de Dag die zich daarvoor speciaal inschrijven). Aan het einde van de dag presenteerden zij in een plenaire sessie hun adviezen.

Lees het verslag van de Dag van de Denktanks 2 'Het vluchtelingendebat moet niet in grote zalen gevoerd wordendoor Jan van Dam (verschenen op de website Sociale Vraagstukken).

De plenaire openingskeynote verzorgd door dr. Tamara Metze (Tilburg University), over nieuwe kennispraktijken in het publieke domein, kunt u hier lezen.
Politiek columnist Tom-Jan Meeus was aanwezig op de Dag van de Denktanks en schreef erover in het NRC Handelsblad:

"Afgelopen woensdag bracht ik een middag door in een wereld waarvan ik dacht: je zou, bij alle naijver en kippendrift op het Binnenhof, haast vergeten dat dit óók nog bestaat in Den Haag. Ik was op de Dag van de Denktanks, een kwartiertje lopen van de Kamer, waar een paar honderd beleidsnerds bijeen waren. Deskundigen met honger naar oplossingen. Ik sprak in een pauze een econoom die met robots de kosten van de thuiszorg terug wil dringen. Ik hoorde mensen aan die wisten hoe je burgers meer zeggenschap over de zorg en het onderwijs geeft. En ik zag, dit was fascinerend, dat zich tientallen burgers en deskundigen, afkomstig van zo’n twintig denktanks, in werkgroepen bogen over het vluchtelingenvraagstuk. Geen geopolitieke analisten van G.B.J. Hiltermann-allure, die even uitleggen hoe je de oorlog in Syrië beëindigt. Neen, praktische ingestelde types die klein kunnen denken: mensen die niet bevangen zijn door de volksziekte van het ‘problemen benoemen’, maar gewoon antwoorden zoeken."

Het gehele artikel is hier te vinden.

Dag van de Denktanks 2015

s2Member®