VB Blogs

Duidingen van politiek-bestuurlijke ontwikkelingen

De middenklasse als middel

In publieke, politieke en academische debatten wordt graag gerefereerd aan ‘het middenveld’, het politieke ‘midden’ of ‘de middenklasse’. Of het nu gaat over de teloorgang van bepaalde beroepen, over de erosie van de ‘klassieke middenpartijen’ of over de crisis van de...

Categorieën

s2Member®