Agenda

Bekijk de activiteiten van de Vereniging voor Bestuurskunde en haar partners.

31 oktober - 2 november: Transform.Hackathon

Ons energiesysteem kantelt diametraal van een centraal gevoed systeem naar een systeem waar de opwek uit zon en wind lokaal plaatsvindt. We zien de noodzaak om lokaal te balanceren: vraag en aanbod bij elkaar brengen, energie lokaal uitwisselen en/of opslaan. Met het project De wereld van B hebben we samen met mensen van verschillende achtergronden in kaart gebracht wat de ontwerpprincipes zijn die ten grondslag liggen aan dat energiesysteem van morgen. Nu is het tijd voor the next step. Tijd om samen concepten, prototypes en modellen te bouwen die de transitie naar het energiesysteem van morgen versnellen. We kunnen onze huidige problemen niet oplossen met hetzelfde denken dat ze gecreëerd heeft. Daarom zullen we nieuwe modellen moeten ontwikkelen die de oude kunnen vervangen. Dat vraagt om een open mindset die innovatie mogelijk maakt en die nieuwe verbindingen kan leggen tussen kennisgebieden, competenties, innovaties en ideeën. Alleen zo komen we tot doorbraken en krijgen we de transformatie die nodig is.

8 november: (Be)sturen in de energietransitie II

Op dinsdag 8 november vindt onder begeleiding van de hoogleraren Van der Steen (NSOB en EUR) en Loorbach (DRIFT/EUR) de tweede bijeenkomst (Be)stuurskunde in de Energietransitie plaats. Het gesprek zal afgetrapt worden door 3 korte keynotes die inzoomen op de beleidsmatige, ruimtelijke en energiesysteem uitdagingen waar we voor staan. Focus in deze tweede sessie ligt op de vraag of de Energietransitie is gebaat bij meer incrementele of meer radicale sturing. 

Locatie voor dit gesprek is de Keilezaal, tijdens de Architectuur Biennale Rotterdam. Deze editie ‘ITS ABOUT TIME’ verkent de rol van architectuur en ontwerp in transities en vindt plaats in de Ferro dome. In de Keilezaal is de gekoppelde tentoonstelling FUTURE GENERATION waar studenten van opleidingen bouwkunde en architectuur hun visies op transitie tonen (zie ook https://www.architecturebiennalerotterdam2022.nl/nl).    

Om 17.00 start onder begeleiding van een van de curatoren, Derk Loorbach, een bezoek aan de tentoonstelling waarna we naar de Keilezaal gaan en er iets te eten is. De sessie zelf vindt plaats van 18.30-20.30 uur.

De toegang is gratis, aanmelden via info@bestuurskunde.nl

17 november: Van Slingelandtlezing

De Vereniging voor Bestuurskunde (VB) organiseert de jaarlijkse Van Slingelandtlezing op donderdag 17 november om 16.30 uur, in de Commissarissenzaal van het Nutshuis, Riviervismarkt 5 te Den Haag. Wij ontvangen u graag vanaf 16.00 uur.

De Van Slingelandtlezing wordt jaarlijks verzorgd door een prominent denker en/of practitioner op het terrein van het openbaar bestuur.

“Door het oog van de burger. Kritische reflecties op de relatie tussen burgers en de staat en de bestuurskunde”.

door dr. Nanke Verloo (UvA),  met een coreferaat van prof.dr. Joop Koppenjan (EUR)

s2Member®