Agenda

Bekijk de activiteiten van de Vereniging voor Bestuurskunde en haar partners.

29 OKTOBER: ALGEMENE LEDENVERGADERING

Dit jaar begon ‘normaal’, maar 2020 nam een onverwachte wending met de Coronapandemie en de ingrijpende gevolgen, ook voor de reguliere VB activiteiten zoals de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur van de Vereniging voor Bestuurskunde hecht veel waarde aan de maatregelen die genomen worden om verdere verspreiding van dit virus tegen te gaan en heeft besloten over te gaan tot een digitale vergadering.

 

Het bestuur van de Vereniging voor Bestuurskunde nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de digitale Algemene Ledenvergadering op donderdag 29 oktober om 15.45 uur.

 

U kunt zich als deelnemer aanmelden voor deze Algemene Ledenvergadering door een bericht te sturen naar Wilma Bosmans-Kruize, die het secretariaat voert van de VB. Het e-mailadres is: info@bestuurskunde.nl.

 

Na aanmelding ontvangt u voorafgaande aan de digitale vergadering een MSTeam uitnodiging van ons bestuurslid Jasper Gruiters. Door middel van deze uitnodiging kunt u actief deelnemen aan de ALV.

 

De agenda en stukken voor deze vergadering zijn vanaf 23 oktober beschikbaar op de website.

 

29 OKTOBER: VAN SLINGELANDTLEZING

De Vereniging voor Bestuurskunde (VB) organiseert de jaarlijkse Van Slingelandtlezing op donderdag 29 oktober om 16.30 uur, “live uitgezonden” vanuit het Provinciehuis Noord-Brabant. Met aansluitend twee prijsuitreikingen.
De Van Slingelandtlezing wordt jaarlijks verzorgd door een prominent denker en/of practitioner op het terrein van het openbaar bestuur. Dit jaar is dat A.J. Kruiter.

“Bestuurskunde en de publieke kwestie”

Door dr. Albert-Jan Kruiter (Instituut voor Publieke Waarden)

Met een co-referaat van prof.dr. Margo Trappenburg (Universiteit Utrecht en Universiteit voor Humanistiek)

Meer lezen: klik hier

NOVEMBER 12th: VB-NIG PRE-CONFERENCE

Current societal issues like Corona-pandemic, economic crisis, climate change, and societal protests are increasingly multi-level, multi-actor, complex, uncertain and persistent in na- ture. In order to deal with those challenges, it requires a strengthening of the connections between science, policy and society in order to increase the quality, usage and impact of sci- entific knowledge. Last year, we focused on the challenges this require from science, and discussed questions like ‘how we can increase impact’, and ‘how we can overcome certain barriers within the scientific system and behaviour of researchers’? This year, we will focus on how to strengthen the connections between science and practice and how to deal with joint challenges, like how to guarantee independence and credibility, how to increase relevance and usage of scientific knowledge by policy makers? Et cetera.
We hope to attract a mixed group of scientists as well as participants from (policy) practices to discuss contemporary societal challenges and bring initiatives from science and practice together in order to better understand both worlds and bridge them.

When: November, 12th, 2020; 10.00 -12.00hr
Where: Online
Who: Everyone who works in public administration science and practices, and who is inter- ested in changing public administration and managing or measuring impact is welcome!