Op 8 maart 2023 hebben we het jubileum van de Vereniging voor Bestuurskunde (VB) groots gevierd, in den Haag. Het VB boek’Maatschappelijke Bestuurskunde: hoe verbindende bestuurskundigen (kunnen) inspelen op maatschappelijke vraagstukken’(Boom)werd aangeboden aan Minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). 

In het boek staat de toegevoegde waarde van de bestuurskundige discipline voor grote maatschappelijke vraagstukken centraal, vraagstukken zoals klimaatadaptatie, duurzame landbouw, kansengelijkheid, migratie, diversiteit, wonen, zorg, arbeidsmarkt, verandergekte, digitalisering, en energietransitie. 

De auteurs laten zien dat het tijd is voor een meer ‘maatschappelijke’ bestuurskunde, die zich nadrukkelijker en zichtbaarder richt op de analyse en aanpak van zulke vraagstukken. Dat is meer dan ‘maatschappelijke impact maken’. Dat is je verbinden aan andere academische disciplines en maatschappelijke velden, waarin de aanpak van concrete opgaven centraal staat. Voor het blootleggen van de complexiteit van maatschappelijke issues, het kritisch bekijken van bestaande bestuurlijke aanpakken, en het zoeken naar passende probleemoplossing, is de bestuurskunde meer dan ooit essentieel.

Via deze link krijgt u toegang tot de inhoud van het jubileumboek!

s2Member®