Op woensdag 28 juni 2023 komen we bij elkaar in De Glazen Zaal (Prinsessegracht 26, Den Haag) voor een nieuwe editie van de Avond van de Bestuurskundein samenwerking met de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB).

Paul Frissen publiceerde eerder dit jaar ‘De Integrale Staat’, waarin hij beschrijft hoe het verlangen naar samenhang in politiek, bestuur en staat niet alleen theoretisch problematisch, maar ook politiek gevaarlijk is. Waarom dat het geval is? Dat bespreekt hij graag met vooraanstaande vertegenwoordigers van staat, politiek, wetenschap en uiteraard ook met u. Alexandra van Huffelen (Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering, voormalig wethouder in Rotterdam en voormalig lid van de Eerste Kamer), Stavros Zouridis (hoogleraar bestuurskunde aan Tilburg University en Raadslid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid), Marlies Honingh (universitair hoofddocent bestuurskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen) en Rinus Otte (plaatsvervangend voorzitter van het College van procureurs-generaal en hoogleraar organisatie van de rechtspleging aan Rijksuniversiteit Groningen) zullen reflecteren op hoe zij de stellingnamen van Paul (niet) terugzien in theorie en praktijk.

De avond zal beginnen om 20.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur) en rond 22.00 sluiten we af met een drankje. De hoeveelheid plaatsen zal beperkt zijn: wees er snel bij en meldt u hier aan.

s2Member®