Louise Fresco ontvangt de prestigieuze L.P. van de Spiegelprijs

door | 8 mrt 2023 | Nieuws, Prijzen VvB

Tijdens het 50-jarig jubileumevenement van de Vereniging voor Bestuurskunde heeft prof. dr. Louise Fresco de prestigieuze L.P. van de Spiegelprijs ontvangen uit handen van juryvoorzitter Nicolette van Gestel. Deze prijs is een eerbetoon aan een persoon uit de wetenschap of de praktijk van het Nederlandse openbaar bestuur die door zijn loopbaan of oeuvre een brug heeft geslagen tussen de bestuurskunde en het openbaar bestuur. De prijs wordt iedere drie jaar uitgereikt door een onafhankelijke jury van deskundigen. Eerdere prijswinnaars waren onder meer Herman Tjeenk Willink, Mark Bovens, Roel in ’t Veld en Uri Rosenthal. 

Louise Fresco heeft een veelzijdige achtergrond in wetenschap, bestuur, maatschappelijk advies en debat. Het constante thema in haar werk is de wereldwijde voedselvoorziening, een thema dat nauw is verbonden met beleid en bestuur inzake klimaat, landbouw, natuur, milieu, en technologische kennis en toepassing. Het juryrapport prijst onder meer haar originaliteit en maatschappelijke betrokkenheid. “Zij liep voorop met te wijzen op een maatschappelijke tweedeling in verband met voedsel, vanwege de scheidslijn die honger trekt tussen de levenskansen en politieke houdingen van verschillende groepen burgers”, aldus het juryrapport.

Lees het juryrapport hier.

Over de jury en het selectieproces 

De jury die de selectie van kandidaten verrichtte en de uiteindelijke keuze van de winnaar maakte, bestond deze keer uit prof. dr. Sandra van Thiel (Erasmus Universiteit Rotterdam), dr. Marlies Honingh (Radboud Universiteit Nijmegen), drs. Han Polman (Commissaris van de Koning in Zeeland en voorzitter van de Raad voor het Openbaar Bestuur), dr. Bernard ter Haar (voormalig topambtenaar/ adviseur) en prof. dr. Nicolette van Gestel (Tilburg University/TIAS, tevens juryvoorzitter).

De jury bekeek de oeuvres van vijftien Nederlandse bestuurskundigen meer in het bijzonder (zowel practitioners als academici). Deze short list kwam tot stand nadat leden van de Vereniging voor Bestuurskunde waren uitgenodigd suggesties aan te leveren en nadat de jury zelf een uitgebreid bestand van kandidaten had samengesteld.

Over L.P. van de Spiegel

De prijs is vernoemd naar Laurens Pieter van de Spiegel (1737-1800), die al op jonge leeftijd carrière maakte in het Nederlandse openbaar bestuur. Eerst was hij burgemeester van Goes, later raadspensionaris van Zeeland en ten slotte raadspensionaris van Holland tot aan de Franse bezetting.

Van de Spiegel werd door zijn tijdgenoten beschouwd als een geleerde wiens werk van grote betekenis was voor de geschiedenis van het recht. Hij liet een uitgebreide collectie van brieven na en diverse verhandelingen over het functioneren van het recht, de politiek en het landsbestuur. Eén van zijn bekendste bestuurskundige werken, postuum verschenen in 1806, is de Schets der Regeerkunde die door de grondlegger van de Nederlandse bestuurskunde G.A. van Poelje wordt aangeduid als een bestuursleer avant la lettre. Zijn leven en zijn werk hebben daarmee in het teken gestaan van het slaan van een brug tussen de wetenschap en de praktijk van het openbaar bestuur.

50-jarig jubileum van de Vereniging voor Bestuurskunde 

Op 8 maart 2023 vierde de vereniging voor Bestuurskunde haar 50-jarig jubileum in Den Haag. Het centrale thema van dit jubileumevenement was de maatschappelijke bestuurskunde: hoe verbindende bestuurskundigen (kunnen) inspelen op maatschappelijke vraagstukken. Naast de uitreiking van de L.P. van de Spiegelprijs werd hier ook het nieuwe boek Maatschappelijke Bestuurskunde gepresenteerd en gingen de meer dan 200 deelnemers met elkaar in gesprek in workshops over verschillende maatschappelijke vraagstukken. 

s2Member®