Vereniging voor Bestuurskunde 50 jaar – Essaywedstrijd

door | 4 okt 2022 | Nieuws, Prijzen VvB

For information in English see https://jubileum.bestuurskunde.nl/essay/

Op 8 maart 2023 bestaat de Vereniging voor Bestuurskunde (VB) 50 jaar. Oorspronkelijk is de VB opgericht om een brug te slaan tussen de theorie en de praktijk van het openbaar bestuur, onder andere door het bevorderen van degelijk en relevant multidisciplinair onderzoek. In de afgelopen 50 jaar heeft de VB niet stilgezeten. De VB ontwikkelt zich nadrukkelijker van een vakvereniging ‘van’ en ‘voor’ bestuurskundigen naar een vereniging die een betekenisvolle bijdrage levert aan de innovatieve aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Deze verschuiving roept een aantal empirische en reflectieve vragen op die direct linken aan de rol, werkwijze, focus en bijdrage van de bestuurskundige discipline

In het kader van het jubileum wordt er een boek uitgegeven waarin ervaren wetenschappers hun blik werpen op de impact van Bestuurskunde. Hoe draagt de wetenschappelijke discipline bij aan de aanpak van ‘de grote vragen’ van deze tijd? Plus, hoe kan de bestuurskunde als wetenschappelijke discipline de komende 50 jaar van positieve betekenis zijn? 

In het boek worden diverse maatschappelijke vraagstukken besproken die onderverdeeld zijn in drie hoofdthema’s, namelijk:

  1. Vraagstukken van planeet en klimaat (o.a. duurzame landbouw en energietransitie)
  2. Vraagstukken van mens en samenleving (o.a. migratie en kansengelijkheid) 
  3. Vraagstukken van werk, wonen en zorg (o.a. krapte op de arbeidsmarkt, woningmarkt en zorgtoegankelijkheid)

We kunnen het natuurlijk niet over de toekomst hebben zonder de jonge generatie erbij te betrekken. Om die reden organiseert de VB een essaywedstrijd voor studenten, jonge ambtenaren en jonge wetenschappers. We zijn geïnteresseerd in jullie visie op hoe de bestuurskunde als wetenschappelijke discipline de komende vijftig jaar van positieve betekenis kan zijn voor een zelfgekozen maatschappelijk vraagstuk. 

Wanneer hebben we het nu over een maatschappelijk vraagstuk? In het jubileumboek wordt verwezen naar Thomas Roos (2020). Hij spreekt van een ‘maatschappelijk vraagstuk’ wanneer (a) er sprake is van een situatie waar veel mensen direct of indirect mee te maken hebben, (b) er behoefte is aan een meer gewenste situatie, (c) er meerdere factoren zijn die de bestaande situatie in stand houden en (d) er meerdere factoren zijn die het succes van mogelijke oplossingen beïnvloeden. 

In het essay vragen we jullie om een maatschappelijke vraagstuk te kiezen en te formuleren hoe de bestuurskunde de komende 50 jaar een antwoord kan bieden op het desbetreffende maatschappelijke vraagstuk. 

Voor meer info kijk op https://jubileum.bestuurskunde.nl/essay/.

s2Member®