Van Slingelandtlezing 2022

door | 23 sep 2022 | Aankondiging, Activiteiten, Van Slingelandtlezing

Donderdag 17 november, om 16.30 uur

De Vereniging voor Bestuurskunde (VB) organiseert de jaarlijkse Van Slingelandtlezing op donderdag 17 november om 16.30 uur, in de Commissarissenzaal van het Nutshuis, Riviervismarkt 5 te Den Haag.

Wij ontvangen u graag vanaf 16.00 uur.

De Van Slingelandtlezing wordt jaarlijks verzorgd door een prominent denker en/of practitioner op het terrein van het openbaar bestuur.

“Door het oog van de burger. Kritische reflecties op de relatie tussen burgers en de staat en de bestuurskunde”.

door dr. Nanke Verloo (UvA),  met een coreferaat van prof.dr. Joop Koppenjan (EUR)

De aanhoudende protesten van boeren, klimaatactivisten, zogenaamde wappies, en andere groepen die zich niet gehoord voelen stellen onze democratie op de proef. Meer dan ooit eisen burgers om erkenning van hun perspectief op belangrijke beslissingen. Tegelijkertijd moet de politiek juist nu moeilijke keuzes maken over het klimaat, de woning- en asielcrisis en het steeds duurder wordende levensonderhoud. Kortom, de relatie tussen burgers en de staat wordt op de proef gesteld. Waar de bestuurskunde de neiging heeft om op de beleidspraktijk te focussen, reflecteer ik in deze Van Slingelandtlezing op ons bestuur en beleid door de ogen van de burger. Dat doe ik niet door in het algemeen te spreken over de kwaliteit van ‘beleid’ of ‘de democratie’, maar door in te zoomen op de plekken waar ‘de burger’ en ‘de staat’ elkaar in levenden lijve ontmoeten; tijdens protesten op straat, in de zaaltjes waar ambtenaren en burgers met elkaar in gesprek gaan, of tijdens inspraak in raadsvergaderingen. Tijdens deze alledaagse ontmoetingen kan vertrouwen groeien en erkenning worden ervaren, maar tegelijkertijd worden conflicten tastbaar en kruipt onze democratie door het oog van de naald. 

Nanke Verloo is Universitair Docent in Stedelijke Politiek en Planologie aan de Universiteit van Amsterdam. Haar proefschrift (Cum Laude) over de democratische kansen die ontstaan door conflict won de Van Poeljeprijs voor beste dissertatie in de bestuurskunde in 2015. Sindsdien onderzoekt zij conflict daar waar het pijn doet: in burgerparticipatieprocessen over stadsontwikkeling waar lokale overheden ambitieuze plannen presenteren en burgers opkomen voor hun leefomgeving. In 2019 ontving zij de prestigieuze VENI-beurs voor haar etnografisch actie-onderzoek naar de informele kanten van burgerparticipatie. In haar werk overbrugt zij de grens tussen wetenschap en praktijk door direct samen te werken met zowel lokale overheden als bewonersgroepen.

Joop Koppenjan is emeritus hoogleraar bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Hij begon zijn werkzame leven als onderwijzer in het basisonderwijs. In 1985 kwam hij na de studie maatschappijgeschiedenis aan de EUR als wetenschappelijk assistent bij de vakgroep  bestuurskunde van de EUR in dienst. Hij promoveerde in 1993 op een proefschrift over de totstandkoming van beleid. Van 1996 tot 2010 was hij als universitair docent en later universitair hoofdocent werkzaam bij de faculteit Techniek, Bestuur en Management van de Technische Universiteit Delft. In 2010 werd hij aangesteld als hoogleraar bestuurskunde bij de EUR. Zijn onderzoek en onderwijsactiviteiten richten zich op beleids- en sturingsvraagstukken in netwerksituaties met meerdere partijen, de organisatie en het management van publieke dienstverlening en publiekprivate samenwerking

Deze lezing en discussie is gratis toegankelijk voor VB leden (leden krijgen voorrang bij aanmelding).

Niet-leden betalen € 40,00, niet studentleden betalen € 16,00.  U kunt zich aanmelden tot en met 11 november via info@bestuurskunde.nl  

s2Member®