Elke drie jaar reikt de Vereniging voor Bestuurskunde (VB) de prestigieuze L.P. Van de Spiegelprijs uit.

Voor de komende prijsuitreiking in november 2022 is de jury op zoek naar namen van mogelijke kandidaten. Zij moeten in de eerste plaats een herkenbare nalatenschap hebben die inspiratie biedt en navolging heeft in de praktijk van wetenschap of openbaar bestuur. We verwachten kandidaten met een originele en creatieve bijdrage aan de (wetenschappelijke) studie en praktijk van het openbaar bestuur, en met een internationale uitstraling.

Gezien het feit dat de prijs tot nu toe uitsluitend is gegaan naar mannen staan we in het bijzonder open voor vrouwelijke kandidaten. Tevens zijn we op zoek naar kandidaten met een sterk praktijkrelevant profiel.

De jury bestaat uit prof. dr. Nicolette van Gestel (TIAS/TiU, voorzitter), en de leden: Dr. Bernard ter Haar (ABD Topconsult), Dr. Marlies Honingh (RU Nijmegen), Drs. Han Polman (CdK Zeeland, voorzitter ROB) en prof. Dr. Sandra van Thiel (EUR).

De jury roept de leden en kringen van de VB en derden op om namen aan te reiken van mogelijke kandidaten, met een korte argumentatie (max. half A4). Graag vóór 1 oktober 2021 reageren naar de secretaris van de VB, mevr. Wilma Bosmans, wilma@kruibos.nl

s2Member®