Van Slingelandtlezing: Situationele gelijkheid: van uniforme normen naar situationele legitimering

door | 26 sep 2018 | Activiteiten, Nieuws, Van Slingelandtlezing

Van Slingelandt-lezing: Situationele gelijkheid: van uniforme normen naar situationele legitimering

 

De Vereniging voor Bestuurskunde organiseert de jaarlijkse Van Slingelandt-lezingop donderdag 1 november om 16.30 uur in de plenaire zaal van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,(Binnenhof 22) te Den Haag. Wij ontvangen u graag vanaf 16.00 uur.

De Van Slingelandt-lezing wordt jaarlijks verzorgd door een prominent denker en/of practitioner op het terrein van het openbaar bestuur:

“Situationele gelijkheid: van uniforme normen naar situationele legitimering”

Prof.dr. Pauline Meurs

“Pluriformiteit van waarden is een kenmerk geworden van moderne samenlevingen en dat kan betekenen dat waardenconflicten toenemen. Deze botsende waarden zijn in de praktijk van alledag zichtbaar – getuige de ervaringen van burgers die zich onrechtvaardig behandeld voelen na een ontluisterend ‘keukentafelgesprek’ over behoefte aan zorg en ondersteuning. Tegelijkertijd is het juist de bedoeling dat er meer verschil komt, dat is de essentie van maatwerk.  De vraag is hoe dat beginsel kan worden gekoesterd en beschermd tegen onaangename en zelf disruptieve verschillen die juist ondermijnend zijn voor het accepteren van verschil en variëteit. Some differences are better than others.

Voor het antwoord op deze vraag, zoek ik steun bij het concept van situationele gelijkheid (Hertogh,2006). Situationele gelijkheid is zeker van toepassing op de opgaven in het sociale domein waar de gemeenten voor staan maar vergt een nadrukkelijke politieke legitimering. Juist het kiezen voor een benadering die van geval tot geval anders kan zijn, vraagt om een expliciete argumentatie: welke afwegingen hebben in dit specifieke geval de doorslag gegeven. Welke zijn aanvaardbaar en welke niet?

In mijn lezing verken ik hoe het beginsel van situationele gelijkheid kan werken in het domein van zorg en ondersteuning. Wat is de praktijk, wat zijn randvoorwaarden en wat zijn de risico’s? Zorg ontvangen met aanziens des persoon, recht op zorg doen gelden zonder aanziens des persoons. Zijn deze twee wel te verenigen?”

Pauline Meurs is voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) en hoogleraar bestuur van de gezondheidszorg aan Erasmus School of Health Policy & Management van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Vanaf augustus 2014 is zij bovendien buitengewoon lid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), bekleedt zij verschillende toezichthoudende functies waaronder lid van de raad van toezicht van het Amsterdam UMC en van de UvA, lid van het bestuur van de Vereniging Aegon, lid raad van toezicht van de Parnassiagroep en ze is lid van de raad van advies bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Ook is zij vanaf 1 januari 2017 lid van de raad van toezicht van ArtEZ. Per 17 april 2018 is zij tevens de nieuwe voorzitter van de International Institute of Social Studies-adviesraad.

In aansluiting op haar lezing zal prof.dr. Romke van der Veen, hoogleraar aan de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences en voorzitter van het Department of Public Administration and Sociology, een co-referaat verzorgen.

We sluiten om 18.00 uur af met een drankje en een hapje.

Deze lezing is gratis toegankelijk voor VB leden en leden van NIG, aanmelden is mogelijk door een email te sturen naar Wilma Bosmans-Kruize, info@bestuurskunde.nl. Niet-leden betalen € 50,--, niet studentleden € 10,--. Aanmelden kan via EventBrite.

Wij zien uit naar uw komst.

Hartelijke groet,

Prof.dr. Mirko Noordegraaf,
Voorzitter Vereniging voor Bestuurskunde

s2Member®