Tijdschrift Bestuurskunde: Veiligheid en Verantwoordelijkheid

door | 14 mrt 2018 | Nieuws

Tijdschrift Bestuurskunde:
Veiligheid en Verantwoordelijkheid

19 maart 2018
Vereniging voor Bestuurskunde

Dit voorjaar gaat Bestuurskunde over veiligheid en verantwoordelijkheid. Het borgen van onze veiligheid is een klassieke kerntaak van de overheid, zo heet het. Maar wat betekent dit in tijden waarin we praten over netwerken, governance, participatie en co-productie? Vooral na incidenten placht men nog wel terug te grijpen naar de idee van de centraal verantwoordelijke overheid. Hoe gaan overheid en burgers met deze ambivalentie om? Vier onderzoekers beantwoorden deze vraag op hun geheel eigen wijze.

Willem-Jan Kortleven signaleert een trend om professionals strafrechtelijk aan te spreken om hen ‘boete te laten doen’ na incidenten en ongevallen. Ira en Marijn Helsloot vragen zich af hoe burgers aankijken tegen risico-afwegingen en hoe als gevolg hiervan bestuurlijke beslissingen over veiligheidszaken zich publiekelijk laten verantwoorden. Roel Pieterman verdiept zich in de rol van de overheid indien de burger zijn eigen gevaar kan vormen, zoals bij een (vermeend) ongezonde levensstijl. Dick Ruimschotel buigt zich over het begrip ‘stelselverantwoordelijkheid’ in het verkeer en beschrijft een decentrale wijze waarop aan stelselverantwoordelijkheid vorm kan worden gegeven.

Incidenten spelen ook een grote rol in de vrije bijdragen van dit nummer. Peter Siep en zijn co-auteurs beschrijven hun zoektocht naar het bestuurlijke optreden van onderwijsorganisaties na incidenten en de manier waarop zij ongelukken voorkomen. Roel Ambrosius en Niels Karsten doen verslag van hun media-analyse naar factoren die leiden tot het gedwongen vertrek van burgemeesters.

Zoals altijd biedt Bestuurskunde een forum aan pasgepromoveerde onderzoekers om de vruchten van hun harde werk aan te prijzen. Maarten Crivits gebruikt het concept ‘discursieve representatie’ om te duiden hoe verschillende discoursen een rol spelen in de vorming van het Vlaamse landbouwbeleid. Joost Fledderus kijkt kritisch naar de algemene veronderstelling dat co-productie leidt tot meer vertrouwen van burgers en andere gebruikers van publieke dienstverlening. Tenslotte bestudeert Frank van Eekeren de rol van bestuurders en managers bij publieke waardencreatie door voetbalclubs.

U kunt het tijdschrift lezen via de website van BoomBestuurskunde.

s2Member®