Uitreiking van de L.P. van de Spiegelprijs

door | 3 nov 2016 | Nieuws, Prijzen VvB

De Vereniging voor Bestuurskunde kent een oeuvreprijs. De prijs is vernoemd naar Laurens Pieter van de Spiegel. Deze burgemeester en later raadspensionaris was niet alleen bestuurder maar publiceerde in de 18de eeuw ook ‘brieven met lessen’ over besturen en een ‘Schets der regeerkunde’. Praktijk en onderzoek kwamen zo samen. Regeerkunde was toen wat nu bestuurskunde heet. De Vereniging voor Bestuurskunde streeft die verbinding tussen onderzoek en praktijk ook al decennialang na.  Het is daarom een van de criteria waaraan de kwaliteit van het oeuvre wordt afgemeten. De oeuvreprijs wordt eens per drie jaar als eerbetoon toegekend aan een persoon die zich door grensverleggende publicaties in de vorm van een oeuvre op het vlak van overheidsbestuur zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor de wetenschap en praktijk.

 

De Vereniging voor Bestuurskunde heeft de vijfde Laurens Pieter van de Spiegel-prijs, op voordracht van de jury toegekend aan prof.dr. W. (Walter) J.M. Kickert.

 

Walter Kickert is een kenner van overheidshervormingen die niet alleen veel publiceerde voor uiteenlopende nationale publieken, opdrachten uitvoerde voor departementen en promovendi begeleidde maar ook internationaal de Nederlandse bestuurskunde vooruit bracht.

Prof. Walter Kickert is sinds 1990 als hoogleraar Bestuurskunde, in het bijzonder het overheidsmanagement werkzaam geweest aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Daarvoor werkte hij onder meer op een ministerie.

 

Bij overheden komen vaak reorganisaties voor, bij voorbeeld om de verkokering van elkaar bestrijdende diensten te voorkomen. Lukt dat? Walter Kickert onderzocht het. Hij is als hervormings-specialist vooral bekend geworden door publicaties over deze en andere veranderoperaties in de rijksdienst. Hij is ook een kenner van verzelfstandigingen. Denk bij aan het op afstand zetten van organisaties als ProRail of het orgaan voor opvang en huisvesting van asielzoekers (COA).

 

De prijswinnaar heeft met zijn vele publicaties niet alleen de Nederlandse bestuurskunde nationaal een gezicht gegeven maar ook internationaal verder op de kaart gezet. Binnen het terrein van de internationale studie van public management research geldt Kickert ook als een gekend en erkend specialist op het vlak van overheidshervormingen. Walter Kickert heeft niet alleen afzonderlijke hervormingen bestudeerd maar zijn interesse de laatste jaren verbreed naar landenstudies over hervormingen en internationale vergelijking van landen in Zuid- en West-Europa. Hij maakte vergelijkingen over omvang, aard en voortgang van hervormingen.

 

Professor Kickert toonde met zijn themakeuze durf. Hij heeft recent onderzocht hoe regeringen uit een aantal Europese landen zijn omgegaan met de drievoudige crisis uit 2008 en later: de bankencrisis, de economische crisis, de financiële crisis. Een uitkomst was dat de besluitvorming centralistischer werd.

 

De jury bestond dit jaar uit de hoogleraren prof.dr. Arno Korsten (Maastricht; juryvoorzitter), prof.dr. Michiel Herweijer (Nijmegen) en prof.dr. Nicolette van Gestel (Tilburg)

Foto's

s2Member®