Van Slingelandt-lezing

De Vereniging voor Bestuurskunde organiseert de jaarlijkse Van Slingelandtlezing, in de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

Van Slingelandt-lezing 2016

Bestuursvoorzitter Merel van Vroonhoven van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) sprak donderdag 3 november, op uitnodiging van de VB, de jaarlijkse Van Slingelandt-lezing uit. Het thema van de lezing was 'toezicht in tijden van digitalisering en disruptie’.

Toekomstbestendig toezicht vraagt om datagedreven organisaties, grensoverschrijdende samenwerking, een transparante opstelling en verbinding met stakeholders en samenleving. Maar hoe bereik je die omslag met beperkte middelen, in een sfeer van maatschappelijk wantrouwen en binnen een politiek instabiel Europa?

In haar lezing gaf Merel van Vroonhoven haar visie op overleven in de bestuurlijke biotoop van het internationale financieel toezicht. De technologische revolutie zorgen voor grote uitdagingen. Om toonaangevend, onafhankelijk en gezaghebbend te blijven, moeten ook toezichthouders evolueren.

Judith van Erp, hoogleraar Public Institutions aan de Universiteit van Utrecht, reflecteerde na afloop op Merels lezing. "Traditionele vormen van toezicht in de huidige samenleving zijn onvoldoende", stelde Judith. "Er zijn nu toezichthouders nodig die slim zijn en gezag hebben. Ze moeten autoriteit hebben, maar geen onverschrokken autoriteit zijn", aldus Judith.

Van Slingelandt-lezing 2015

De Van Slingelandt-lezing 2015 werd uitgesproken door Dick Schoof, vanuit zijn functie als Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Schoof sprak over Sturen in onzekerheid. Jihadistische aanslagen in Europa, dagelijkse cyberaanvallen op het Nederlandse bedrijfsleven en Nederlandse burgers die met de fatale vlucht MH17 omkomen als gevolg van een buitenlands conflict. Nationale en internationale veiligheid raken steeds meer verweven. Traditionele statelijke machtsstructuren verliezen aan belang. Europa wordt omgeven door een ring van conflictgebieden en instabiele regio’s. Hoe organiseren we onze nationale veiligheid in deze ‘ongrijpbare’ wereld? Hoe zorgen we dat we snel en doeltreffend kunnen handelen en tegelijkertijd zicht blijven houden op de lange termijn en op onze samenleving met democratische rechten en vrijheden? Prof. mr. dr. Erwin Muller verzorgt een reflectie. Hij is hoogleraar Veiligheid en Recht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden en vicevoorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Van Slingelandt-lezing 2014

In 2014 werd de Van Slingelandt-lezing verzorgd door Henk de Jong, op dat moment gemeentesecretaris in Amsterdam. De titel van zijn lezing was: ‘Wie stuurt de stad? Leren van bestuurlijke vernieuwing in Nederlandse en Amerikaanse metropolen’. De Jong reflecteerde tijdens de lezing op zijn ervaringen met grootstedelijk bestuur, bestuurlijke innovaties en publieke waardencreatie in Nederland en New York. Hij wierp een nieuw licht op deze grote begrippen met praktische voorbeelden en ambitieuze vergezichten.

s2Member®