Ons tijdschrift

 

Bestuurskunde is een Nederlandstalig wetenschappelijk tijdschrift van de Vereniging voor Bestuurskunde met een onafhankelijke redactie. Een tijdschrift van en voor bestuurskundigen en anderen die zijn geïnteresseerd in het verschijnsel openbaar bestuur. Het verschijnt vier maal per jaar. Als lid van de Vereniging voor Bestuurskunde ontvangt u altijd de nieuwste nummers.  Edities vanaf 2006 zijn voor leden tevens digitaal beschikbaar.

Bestuurskunde publiceert wetenschappelijk verantwoorde artikelen over de inrichting en werking van het openbaar bestuur. In het tijdschrift kan aandacht worden geschonken aan alle organisaties en actoren in het openbaar bestuur, op zich en in relatie tot de samenleving. Geen enkel substantieel en specifiek vraagstuk in het openbaar bestuur wordt uitgesloten. Het behandelt geen specifieke beleidsthema's tenzij deze bijzonder gepositioneerd zijn en dus meer algemeen bestuurskundige vraagstukken illustreren, bijvoorbeeld vanuit een bepaald theoretisch perspectief. Bestuurskunde publiceert ook artikelen over het vakgebied zelf, in casu over onderwijs en onderzoek aan universiteiten en hogescholen, en over de arbeidsmarkt van bestuurskundigen.

Wilt u publiceren? Kijk dan naar de auteursrichtlijnen. Natuurlijk kunt u voor vragen ook u altijd contact opnemen met de redactie. Bent u op zoek naar edities van het Bestuurskunde?

U vindt de edities van Bestuurskunde vanaf 2005 tot heden op de website van Boom/Lemma Uitgevers. Zoekt u jaargangen voor 2005? Neem dan contact op met het secretariaat van de Vereniging voor Bestuurskunde via het contactformulier of via info@bestuurskunde.nl

Voor vragen kunt u contact opnemen met het redactiesecretariaat van Bestuurskunde via Sanne Bakker (sanne@imagobouwers.nl). U kunt artikelen indienen bij Philip Karré en/of Haiko van der Voort. Uitgebreide auteursrichtlijnen vindt u hier.

dr. H. van der Voort

dr. H. van der Voort

Redactiesecretaris

Technische Universiteit Delft Faculteit Techniek, Bestuur en Management
Tel. nr. 015 2788541
h.g.vandervoort@tudelft.nl

dr. P.M. Karré

dr. P.M. Karré

Redactiesecretaris

Hogeschool InHolland, Erasmus Universiteit

Een aantal artikelen uit de laatste aflevering van Bestuurskunde

 • Laudatio bij de uitreiking van de L.P. van de Spiegelprijs 2016 aan Em. Prof. dr. W.J.M. Kickert op donderdag 3 november 2016 in de Eerste Kamer der Staten-Generaal
  on 7 april 2017 at 11:43

  […]

 • Cybersecurity: waar is de bestuurskunde?
  on 7 april 2017 at 11:43

  In this article the case is made that, unjustly, there is a lack of interest in the topic of cybersecurity of on the part of public administration scholars and professionals in the topic of cybersecurity. ICT has become persistent in society and so has cybercrime, cyber sabotage and cyberespionage. The threats are real and growing. There is market failure and consequently there is a need for government intervention. This poses new challenges to governments as jurisdiction problems and sovereignty-issues arise, together with the dominance of private actors. The authors argue that a multistakeholder approach in such a networked environment is crucial but not sufficient. The concepts of Lessig and Thaler/Sunstein are used to sketch new and broader potential policy strategies. […]

 • Wie niet vraagt, die niet wint
  on 7 april 2017 at 11:43

  A major issue confronting Dutch municipalities is that informal help is not being accepted. This concerns potential clients who avoid or are reluctant to ask for support that can be provided by friends, family, neighbours or volunteers. This phenomenon of non-acceptance is still underexplored and our theoretical understanding is fragmented at best. We explore various explanations for why people avoid seeking help, drawn from various and – until now – largely separate bodies of literature. From an extensive literature review across the disciplines of psychology, sociology and public administration, we distil four possible causes for refusing to accept help. We conclude with a discussion of the practical implications and possible future research avenues. […]

 • De eeuwenoude strijd tussen spionnen, maar dan met nieuwe middelen
  on 7 april 2017 at 11:43

  […]

 • De prijs van openheid: een inleiding tot het themanummer informatieveiligheid
  on 7 april 2017 at 11:43

  Cybersecurity is daily news. Data leaks and hackers are common features in the media. We tend to look to the government when things go wrong: what is the government doing about it? In this special issue we also look to the government and ask ourselves whether we are ready for the challenges of cybersecurity. Asking this question is simple. Answering it, however, requires sophisticated knowledge. This includes knowledge about the technology of today and the future. It also includes knowledge about governance. Who should be prepared in the age of distributed responsibilities? Which public and private parties can enhance cybersecurity, including you and me? Finally, what is does ‘being prepared’ mean exactly? This special issue includes three academic articles, five interviews and a column. Cybersecurity is viewed from different academic perspectives and professional positions. In its entirety, this special issue provides state-of-the-art of academic and professional thinking on government cybersecurity. […]