Ons tijdschrift

Bestuurskunde is een Nederlandstalig wetenschappelijk tijdschrift van de Vereniging voor Bestuurskunde met een onafhankelijke redactie. Een tijdschrift van en voor bestuurskundigen en anderen die zijn geïnteresseerd in het verschijnsel openbaar bestuur. Het verschijnt vier maal per jaar. Als lid van de Vereniging voor Bestuurskunde ontvangt u altijd de nieuwste nummers.  Edities vanaf 2006 zijn voor leden tevens digitaal beschikbaar.

Bestuurskunde publiceert wetenschappelijk verantwoorde artikelen over de inrichting en werking van het openbaar bestuur. In het tijdschrift kan aandacht worden geschonken aan alle organisaties en actoren in het openbaar bestuur, op zich en in relatie tot de samenleving. Geen enkel substantieel en specifiek vraagstuk in het openbaar bestuur wordt uitgesloten. Het behandelt geen specifieke beleidsthema's tenzij deze bijzonder gepositioneerd zijn en dus meer algemeen bestuurskundige vraagstukken illustreren, bijvoorbeeld vanuit een bepaald theoretisch perspectief. Bestuurskunde publiceert ook artikelen over het vakgebied zelf, in casu over onderwijs en onderzoek aan universiteiten en hogescholen, en over de arbeidsmarkt van bestuurskundigen.

Wilt u publiceren? Kijk dan naar de auteursrichtlijnen. Natuurlijk kunt u voor vragen ook u altijd contact opnemen met de redactie. Bent u op zoek naar edities van het Bestuurskunde?

U vindt de edities van Bestuurskunde vanaf 2005 tot heden op de website van Boom bestuurskunde. Zoekt u jaargangen voor 2005? Neem dan contact op met het secretariaat van de Vereniging voor Bestuurskunde via het contactformulier of via info@bestuurskunde.nl

Voor vragen kunt u contact opnemen met het redactiesecretariaat van Bestuurskunde via Sanne Bakker (sanne@imagobouwers.nl). U kunt artikelen indienen bij Philip Karré en/of Haiko van der Voort. Uitgebreide auteursrichtlijnen vindt u hier.
dr. H. van der Voort

dr. H. van der Voort

Redactiesecretaris

Technische Universiteit Delft Faculteit Techniek, Bestuur en Management
Tel. nr. 015 2788541
h.g.vandervoort@tudelft.nl
dr. P.M. Karré

dr. P.M. Karré

Redactiesecretaris

Hogeschool InHolland, Erasmus Universiteit
bestuurskunde@hybrideorganisaties.nl

s2Member®