Staat van Besturen

De Vereniging voor Bestuurskunde organiseert periodiek discussiesessies 'Staat van Besturen’, steeds op een andere locatie en met een andere invalshoek. De sessies worden georganiseerd door het VB-bestuur in samenwerking met studieverenigingen. Rode draad in de sessies is de bestuurspraktijk. Het gaat niet alleen over 'het' bestuur (overheid), maar over allerlei vormen van 'besturen'.

Europese sterren?

Op 6 juni 2016 werd een sessie georganiseerd samen met en op de Universiteit Leiden Campus Den Haag over de werkzaamheden en denkbeelden van ‘Europese’ ambtenaren in Nederland.
Tijdens deze bijeenkomst presenteerden VB-bestuurslid Ellen Mastenbroek (RUN), Sebastiaan Princen (Universiteit Utrecht) en Caspar van den Berg (Universiteit Leiden) de eerste resultaten van een grote survey over de werkzaamheden en denkbeelden van ‘Europese’ ambtenaren in Nederland, uitgevoerd in samenwerking met het Ministerie BZK. Na een presentatie van de resultaten van de survey volgde een debat, dat werd ingeleid met reflecties van Mariette Baptist-Fruin (PBLQ i) en Adriaan Schout (Clingendael).

Staat en de Stad

In december 2015 werd een sessie georganiseerd over de Staat en de Stad. De stad is ‘hot’. Nadat de grote steden in Nederland een tijd lang vooral als gebieden zijn beschouwd waar de problemen van werkloosheid, sociale uitsluiting, migratie en leefbaarheid samenkwamen, is dat beeld de laatste twee jaar plotseling gekanteld. De sessie vond plaats op de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarbij wordt onder meer ingegaan op vragen als: Waar komt de plotselinge aandacht voor de stad vandaan en is deze terecht? Verdienen de Nederlandse steden in internationaal perspectief wel de titel ‘stad’? Welk nationaal beleid is nodig om de steden vooruit te helpen? Wat betekent de opkomst van de stad voor de staat, voor de democratie en voor andere nationale instituties?

s2Member®